De tidigare provsvaren visade att vattnet var farligt att bada i på grund av den höga halten av mag- och tarmbakterier. Den som får i sig badvatten med den bakteriehalten riskerar att drabbas av kräkningar och diarré.

Enligt uppgift till SVT Norrbotten har tre fall av magsjuka rapporterats in till kommunen.

I tisdags avrådde Luleå kommun tills vidare från bad vid Notvikens badplats. Under onsdagen togs nya prover. På fredag ges ett förstahandsbesked om vattnets kvalité, meddelar Luleå kommun. Ännu är det inte fastställt vad det första provsvaret beror på, men kommunen har en teori.

– Vi har fått uppgifter om att det kan bero på avloppsbräddningen i närheten. Där pågår underhållsarbete av det kommunala avloppssystemet, säger Joel Domeij, miljöinspektör vid Luleå kommun.

Badvattenprover klassas enligt tre kategorier. Om vattnet klassas som tjänligt är allt som det ska, och det är ofarligt att bada i. Vatten som är tjänligt med anmärkning är inte direkt farligt, men bör ses över. Otjänligt vatten har hög bakteriehalt och är väldigt ohälsosamt att få i sig. Enligt proverna som togs förra veckan är vattnet vid Notvikens badplats otjänligt. Omprov tas på vatten med hög bakteriehalt för att se om resultatet kan ha berott på en tillfällig förorening eller mätfel.

Övriga badplatser i Luleå kommun som kommunen tagit badvattenprover vid är Brändön, First camp (Arcus camping), Gültzauudden, Klubbviken, Kängsön i Råneå, Lulsundet, Lulviksbadet, Mörön, Näset i Sunderbyn, Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn. Enligt förra veckans prover klassas alla dessa som tjänliga, förutom Lulsundet som är tjänligt med anmärkning.