Företagen håller andan inför Brexit

Oron växer inom norrbottniskt näringsliv inför Brexit. "Storbritannien är den i särklass viktigaste marknaden för våra exportföretag", säger Linda Nilsson, vd i Norrbottens handelskammare.

19 oktober 2018 06:00

Den 29 mars 2019 sker det brittiska utträdet ur EU. Trots att uttåget ska äga rum redan om fem månader finns det i dag inga svar på hur den fortsatta handeln ska gå till.

Utgången på de pågående förhandlingarna är i dagsläget mycket oviss.

– I dag är det ingen som kan överblicka konsekvenserna av Brexit. Det finns en oro bland många svenska exportföretag att utträdet ska medföra att den brittiska tullhanteringen blir krångligare och betydligt mer utdragen, förklarar Linda Nilsson.

För den svenska exporten av varor räknas Storbritannien till vår fjärde viktigaste marknad i världen. Enligt Kommerskollegiums beräkningar sysselsätter den uppemot 66 000 svenskar.

Norrbottens handelskammare har till uppgift att stötta länets export och har under hösten hållit flera informationsmöten kring frågan. Fler lär följa under vintern.

Fram till nu har EU:s omfattande regelverk varit en garant för att handeln över landsgränserna kunnat flyta smidigt.

– Jag tror inte att det kommer att bli någon mjuk övergång utan snarare tvärtom. EU väljer troligen en hård linje i förhandlingarna. Det blir en signal till andra medlemsländer som kan tänkas överväga att lämna handelsunionen, säger Linda Nilsson som är vd i Norrbottens handelskammare.

I dag finns det totalt 270 exportföretag i Norrbotten. Det brittiska uttåget ser ut att få störst inverkan på exporten av sågade och vidareförädlade trävaror.

Det familjeägda företaget Stenvalls Trä har i dag 200 anställda och verksamhet på fem orter i länet. Det senaste året har företaget levererat uppemot 700 trailers till brittiska kunder.

Marknadschef Johan Lundbäck är bekymrad över vilka konsekvenser som Brexit på sikt kommer att få för företaget som grundades i Sikfors 1947.

– Vi hade inte aktivt jobbat med någon konsekvensanalys. Utmaningen är att det inte finns några klara besked om framtiden. Om britterna väljer att satsa på en tullhantering kan det försena våra leveranser och tvinga oss till att skapa lagerutrymmen i England. Det finns också en risk för en importtull. Förändringen kan innebära ökade kostnader, längre ledtider och därmed få konsekvenser för den brittiska marknaden, säger Johan Lundbäck.

I dag går cirka 10-12 procent av Stenvalls Träs produktion på export till Storbritannien. För SCA stannar motsvarande siffra på 17 procent, medan Setra Group i Rolfs utanför Kalix levererar mellan 5-10 procent av produktionen till öriket.

SSAB tillhör länets exportföretag som riktar sig mot Storbritannien. Thomas Hörnfeldt är ansvarig för koncernens handelsfrågor.

– Vi har en helt annan situation än skogsindustrin. Det är bara någon enstaka procent av SSAB export som hamnar i Storbritannien. Vi är dessutom vana att sälja våra produkter utanför EU. Det brittiska utträdet innebär inga konstigheter från vår sida, förklarar Thomas Hörnfeldt.

Utträdet ser inte ut att påverka vinterns turism till Norrbotten, men Göran Widén från Brändögruppen bekräftar att det finns en oro inför framtiden.

– Oron är störst bland företag med reseerbjudanden som bygger på stora volymer. Inom Brändögruppen har vi satsat på små anläggningar med en personlig approach och den typen av reser säljer fortfarande bra.

Turistföretagaren Alf Andersson räknar med att under december i år ta emot 14 fullastade flygplan med cirka 2 500 brittiska besökare. Turisterna kommer med direktflyg från England och landar på flygplatsen i Pajala för att besöka Tomtemagasinet i Juhonpieti.

Besökarna anländer på morgonen och reser hem redan samma kväll. Vistelsen i Norrbotten varar bara i 6,5 timme.

– För min del är det tur att förändringen sker i mars nästa år, vilket innebär att verksamheten inte påverkas i vinter. Jag kommer att få ett halvår på mig att anpassa priserna och verksamhet till de nya förutsättningarna efter att Storbritannien har lämnat EU, förklarar Alf Andersson.

Brexit-frågan

Det var efter en folkomröstning 2016 som Storbritannien tog beslut om att lämna EU. 51,9 procent röstade för utträdet.

Natten mellan den 29-30 mars 2019 sker uttåget formellt. Parterna har kommit överens om en övergångsperiod som ska sträcka sig fram till den 31 december 2020. Under den tiden måste Storbritannien följa EU-regler och betala till EU:s totala budget trots att landet inte längre har representation i ministerrådet eller Europaparlamentet.

De pågående förhandlingarna handlar om villkoren för utträdet. Den stora skiljefrågan berör gränsen mellan Nordirland och Irland. Irland är medlem i EU, medan Nordirland tillhör Storbritannien.

Sedan en fredsöverenskommelse 1998 har gränsen mellan länderna varit öppen, vilket har haft en lugnande effekt på de stridande parterna i det tidigare inbördeskriget.

Storbritannien kräver att gränsen mellan de två länderna ska förbli öppen, medan EU har föreslagit en kompromiss som innebär Nordirland ska teckna ett omfattande frihandelsavtal som möjliggör en öppen gräns trots det brittiska utträdet ur handelsunionen.

Om parterna inte kan enas om ett avtal innan mars 2019 kommer Storbritannien att stå utanför alla internationella handelsavtal. Utan ett tydligt regelverk om exempelvis tullar, gränskontroller och det rättsliga instanser kan handeln ställas inför besvärliga hinder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Leijon