Han uppger att frågorna gällande skolskjutsar är väldigt många just nu och att skolksjutsteamet kommer att samla alla frågor och besvara dem.

– Ett problem är att vi inte har e-post till alla som har skickat in frågor, en del har inte heller uppgett sitt namn. Men frågorna skickas nu vidare till vårt kansli, där en handläggare kommer att utses för att svara på dem.

Enligt honom ska en information ha gått ut om att detta ska ske, men att den möjligen kan ha drunknat i flödet då beslutet om att neka inhibition av skolbeslutet kom samma dag som föräldramötet hölls gällande Vitåskolan. Själv kände han inte till att mötet skulle hållas den 4 juni.

– Vårdnadshavare till barn på samtliga skolor som berörs av skolbeslutet ska få information hemskickad om hur det ska gå till med skolskjutsarna i början av augusti.

Taxi har aldrig varit en tänkbar lösning för Vitåbarnen.

– Barnen på Kyrkbyskolan måste ju byta buss vid Stadsö centrum och korsa Mariebergsvägen. De skulle också hamna i tidsnöd på grund av bussbytet och få svårt att hinna till skolan. Därför är taxi en bättre lösning i det fallet. Vitåskolans barn färdas redan i dag på samma sätt med buss, skillnaden blir att de från och med i höst kommer att åka åt samma håll.

När det gäller oron för att Länstrafiken inte ska vara ett lika tryggt färdsätt som upphandlad skolskjuts påpekar han att det blir samma bussbolag kommer att köra barnen som gör det i dag. Angående rapporten Säker skolväg hänvisar han eventuella åtgärder till Trafikverket, som är ansvarig väghållare.