Elitbidraget klubbades på kommunstyrelsens arbetsutskott – men det politiska stödet är svagt.

Centern och Moderaterna avstod från att rösta medan Vänsterpartiet reserverade sig och lade motförslaget att bidraget skulle vara på 250 000/lag.

Tanken från Centern var att innan nästa instans (kommunstyrelsen) ta fram ett gemensamt motförslag med Liberalerna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet, som man har ett budgetsamarbete med.

Artikelbild

| Paulina Koskenniemi (MP) är helt emot elitbidraget.

Men den chansen får de inte. Ärendet avgjordes nämligen i arbetsutskottet.

– Jaså? Det var en nyordning. Då får vi återkomma med våra synpunkter till budgetdebatten, säger Carola Lidén (C), gruppledare.

Allianspartierna är tveksamma till elitbidraget.

– Vi tycker att pengarna ska gå till breddidrott och ungdomsidrott, säger KD:s gruppledare Samuel Ek.

Artikelbild

| Niklas Nordström (S) anser att klubbarna gör mycket för Luleå.

I sin motivering skriver dock Luleå Hockeys klubbdirektör Stefan Enbom att pengarna går till klubbens ungdomsverksamhet, både på herr- och damsidan.

– Det är ännu värre. Då blir det en snedfördelning i hur kommunen stöttar ungdomsidrott. Det blir orättvist gentemot andra idrotter och klubbar, säger Ek.

Även de kommunala bolagen sponsrar idrott. Moderaterna efterlyser ett större grepp runt hela systemet.

– Ett bra tillfälle är när de nya arenaavtalen ska omförhandlas. Innan dess ska vi prata ihop oss i partiet, säger Anders Josefsson (M), gruppledare.

Miljöpartiet och Rättvisepartiet har ingen plats i arbetsutskottet men är båda motståndare till elitbidraget.

– Elitklubbarnas verksamhet är viktig men den kan stå på andra ben. Pengarna till ungdomsidrott och hälsovård ska nyttjas rättvist, säger Paulina Koskenniemi, MP:s gruppledare.

– Elitklubbarna är kommersiellt etablerade. Det är ingenting som kommunen ska satsa skattemedel på, säger Liv Shange Moyo, gruppledare RS.

Sverigedemokraterna är på samma linje.

– Sådant här ska inte finnas över huvud taget, säger Per Göransson (SD), gruppledare.

Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) försvarar beslutet.

– Rubriken "Elitbidrag" är lite missvisande. Vi är stolta över de här lagen och tycker att de är viktiga som förebilder för våra unga Luleåbor. Dessutom går de i rätt riktning och testar nya upplägg. De jobbar mer med sociala frågor och är ute i skolorna och i lokalsamhället och tar ansvar, säger han.

Elitbidraget är på totalt 1,2 miljoner. Luleå hockey, Luleå Hockey/MSSK, BC Luleå och Luleå basket får 300 000 vardera.

I villkoren tar klubbarna tar på sig att marknadsföra och ge kommunen exponeringsytor vid arrangemang och dylikt, samt att vara goda ambassadörer för staden.