"Det mesta på andra sidan Bergnäsbron är bortglömt"

Bergnäset– ett bortglömt område utan centrum? Ja, det var bilden som delvis kom fram i Folkets röst på måndagen.

"Jag kan förstå det", säger Carola Lidén, gruppledare för Centerpartiet.

21 november 2017 11:49

Carola Lidén påpekar att det inte bara är Bergnäset som har hamnat i skymundan i diskussionerna om utvecklingsplaner och upprustning, snarare är det mesta söder om Luleåälven en ganska bortglömd del av kommunen, tycker hon.

– När man tittar på kommunens investeringsplan så handlar mycket om centrum eller områdena ut mot Hertsön och Boden. Jag förstår att Bergnäsborna reagerar. På Bergnäset finns inget centrum och inte heller någon service, säger hon.

Tillträdande kommunalrådet Lenita Ericson (S) kan också förstå att en del Bergnäsbor tycker att deras område inte prioriteras. Men hon tillbakavisar att det skulle ha glömts bort.

– Vi har en utvecklingsplan där vi ska beta av område för område. Nu först har vi tre områden på gång, det är centrum, Råneå och Hertsön. Sedan tittar vi på skärgården och Porsön.

Lenita Ericson påpekar att de utvecklingsplaner som kommunen nu arbetar med för de olika områdena är ambitiösa och därför kan det ta ganska lång tid från det att ett område ses över tills dess att det gör några konkreta åtgärder.

Anders Josefsson, Moderaternas gruppledare, instämmer också i bilden av att Bergnäset inte diskuteras på samma sätt som exempelvis Porsön och Björkskatan.

– Jag kan hålla med om att Bergnäset har hamnat i bakvattnet. En stor del av diskussionerna har ju handlat om Porsön och Björkskatan de senaste åren, men det är ju för att det har varit stökigt där. Porsön är ju nedgånget och även Gammelstad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Kask