Coronakrisen: Sjukfrånvaron skenar i vården

Region Norrbottens kostnader för sjuklöner fördubblades i mars på grund av coronakrisen. "Många är hemma eftersom covid-infektion inte kan uteslutas", säger HR-direktör Karin Larsson.

1 april 2020 10:40

Strikta restriktioner om att stanna hemma vid minsta förkylnings- och luftrörssymtom innebär alltmer ansträngd bemanningssituation inom vården i Norrbotten.  

Personalbortfallen skenade under mars månad.

– Det varierar mellan olika verksamheter, men våra kostnader för sjuklöner för mars är dubbelt så höga som samma period förra året, säger Karin Larsson, högsta personalanvariga HR-direktör inom regionen.

Vilka yrkesgrupper inom vården är mest drabbade?  

– Vi kan inte se att vissa yrkesgrupper har större personalbortfall jämfört med andra.

Samtidigt ökar oron över att den kvarvarande vårdpersonalen utsätts för stora risker att smittas av coronaviruset, i kontakten med patienter. Vi har tidigare rapporterat att fyra läkare har insjuknat i covid-19 och smittskyddsläkare Anders Nystedt kalkylerar för att även många sjuksköterskor och undersköterskor har drabbats.

Men Region Norrbotten har i nuläget dålig övergripande koll på det exakta antalet coronasmittade i personalen.

– Vi för inte statistik över hur många i personalen som är smittade med just covid-19, säger Karin Larsson.  

Ett problem är den mycket begränsade möjligheten för provtagningar och analyser av personalen.

– Vi testar inte all vårdpersonal. De som är hemma med förkylning kan ha covid-infektion, men vi provtar dem inte eftersom de ändå ska vara hemma när de är sjuka.

Smittspridningen hos vårdpersonalen sker parallellt med att larmen om bristen på skyddsutrustning tilltar i styrka, något som bland annat visar sig i Facebook-uppropet #vägrasänkahygienkraven som i nuläget har samlat närmare 50 000 medlemmar.

– Jag förstår att många är oroliga. Vi jobbar hela tiden med att se till att rätt skyddsutrustning finns på plats. Det har kommit nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och vi följer dem, säger Karin Larsson.

Personalbortfallen har också inneburit att regionen vänder sig till pensionerade sjuksköterskor och läkare, och även riktar sig aktivt till andra med sjukvårdsutbildningar.

– Vi har bett personer som vill göra en insats att höra av sig till oss via vår webbsida och det har många gjort, ungefär 150 personer. Vi hör av oss löpande till alla frivilliga.

Samtidigt rapporterar SR Ekot att karensreglerna för bemanningsföretagen stoppar läkare och sjuksköterskor från att jobba inom regionerna, trots skriande personalbrist. 

– Helst vill vi anställa medarbetare i stället för att hyra in dem. Om någon tar anställning hos oss, även om det är under en kortare period, så behöver de inte börja en ny karensperiod om de senare vill återgå till att jobba för ett bemanningsföretag.

Men regionen måste också lägga pussel med den befintliga personalbemanningen, som i allt högre utsträckning styrs om till att arbeta med covid-patienter.

Vårdförbundet har tecknat ett krislägesavtal med arbetsgivaren som ger regionen större flexibilitet att använda sina anställda.  

Avtalet är inte utlöst ännu men har redan väckt en del missnöje hos personalen, som känner sig tvingade att flyttas utan förhandling.

– Vi  ser inte att vi har en formell förhandlingsskyldighet när vi tillfälligt flyttar medarbetare, däremot tycker vi att det är viktigt att vi ha en bra och tät dialog med de fackliga företrädarna och att de får löpande information. Vi har därför stående mötestider inbokade flera gånger per vecka, säger Karin Larsson.  

Hon konstaterar vidare att regionen "i modern tid" aldrig har upplevt en liknande situation.  

– Med stor sannolikhet kommer vi att behöva vårda fler, mycket sjuka patienter, under lång tid och därför behöver vi använda alla våra medarbetares kompetens och alla behöver vi hjälpas åt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson