Brännbergs verbala attack mot ekonomichefen

Tung kritik riktas nu mot ekonomichefen Jan Öström efter att han gett sig in i skoldebatten. "En tjänstemans uppgift är inte att ha politiska åsikter", säger Jonas Brännberg (RS).

26 maj 2019 14:07

Läs mer: "Får landets högsta skatt"

Det var i en intervju i Norrbottens Media som Luleå kommuns ekonomichef, Jan Öström, bland annat slog fast följande:

– Luleå får Sveriges högsta kommunalskatt om vi inte får igenom effektiviseringarna.

Han påstod också att det inte gick att ha en folkomröstning om varje enskild skola.

– Det blir ohållbart.

Det här är åsikter som Jan Öström ska hålla för sig själv. Det tycker Jonas Brännberg, Rättvisepartiet.

Öströms uppgift är att ta fram underlag och för beslut. Inget annat.

– En tjänstemans uppgift är inte att ha politiska åsikter. Snarare är det väldigt noga att inte ha det offentligt. Här ger han ju uttryck för en väldigt tydlig åsikt: att det bara finns två alternativ. Antingen genomför man Socialdemokraternas program, eller så höjer man skatten med si och så många kronor, säger Jonas Brännberg.

Dessa åsikter är även direkt felaktiga, hävdar Brännberg.

– När det var budgetfullmäktige så lämnades det in många olika förslag, om det var fem eller något sådant. Varav inget föreslog en skattehöjning. Det fanns fem olika alternativ hur man skulle finansiera välfärden. Men inget av dem var att höja skatten. Så det här är en Socialdemokratisk politisk åsikt, att det bara finns två alternativ. Det är förstås ett sätt att försöka legitimera sin politik. Att en hög tjänsteman i Luleå kommun gör sig till språkrör för den politiken, det är helt fel.

Bör det här få konsekvenser?

– Det tycker jag väl inte så. Men jag tycker att det är väldig olyckligt att det har blivit mer och mer på det sättet att höga tjänstemän offentligt uttrycker politiska åsikter.

Har du något exempel att peka på?

– Ja, jag tycker ju även att skolchefen (Maarit Enbuske) har uttryckt sig politiskt i frågan om skolan genom att säga, precis som den Socialdemokratiska ledningen: antingen lägger vi ner skolorna, eller så skär vi ner på personalen.

Hur tjänstemännen ska agera offentligt är både självklart och enkelt, menar Brännberg.

– De behöver bara säga "jag har fått den här budgeten och det här under laget. Mitt uppdrag är att genomföra det". Man behöver inte säga om man tycker det är bra eller dåligt.

På samma sätt borde Jan Öström ha agerat, anser Brännberg.

– Men att börja säga antingen gör man det här, eller så höjer man skatten. Då lägger man sig i den politiska debatten. Sedan får det även en annan effekt: det underminerar allmänhetens förtroende för kommunens tjänstemän när de agerar politiskt. Folk kommer sluta att lita på tjänstemännen när de uppfattas som om de agerar politiskt.

Hur ska de rannsaka sig?

– De borde ha en allvarlig diskussion bland Luleå kommuns tjänstepersoner om hur de ska markera rågången mellan dem och politiken. Hur de ska se till att inte blanda sig i den politiska debatten.

Hur allvarligt ser du på det här?

– Jag tycker det är mycket allvarligt. Det är ett demokratiskt problem när det blir så här.

Norrbottens Media har utan framgång sökt Jan Öström.

Maarit Enbuske nås på telefon.

– Men det är ju det jag har fått uppdraget att göra, att ta fram förslag. Och det är ju inte så många möjliga förslag att ta fram, eftersom det var så kort tid, säger skolchefen.

Du tycker att du har agerat på rätt sätt som har uttalat dig i frågan?

– Ja, det tycker jag. Men jag vet inte om jag vill kommentera över huvudtaget någonting. Jag måste kunna stå för de fakta som finns, det är ju det vi har räknat fram. Det är ju inte Socialdemokraterna som har räknat fram det, utan mina chefer. De har tagit fram förslag som är möjliga att genomföra på kort tid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Johansson