Luleå

Det är drygt sju månader sedan det brann i Björkskataskolan den 29 april. Eleverna går fortfarande i provisoriska lokaler i gamla Vattenfallsbyggnaden i stan och kommer att få göra det hela läsåret.

Utöver kostnaderna för att återställa byggnaden i användbart skick har det medfört utgifter för bland annat bussning av eleverna. Dels fram och tillbaka till skolan varje dag, dels till lektionerna i idrott, trä- och metallslöjd och hemkunskap som hålls i lokaler på Björkskataskolan, Örnässkolan och Tallkronanskolan.

Bildläraren Per Olofsson berättar om problemen som drabbar hans undervisning:

– Vi har en bildsal som inte alls är lämpad för bildundervisning. Det är ju en kontorsmiljö, så dels har man dålig överblick över hur eleverna arbetar i och med att man måste springa runt i olika små utrymmen. Sedan blir det en enormt hög ljudnivå – lokalerna är inte anpassade efter den här mängden tonåringar.

Han tycker ändå att eleverna klarar det bra utifrån förutsättningarna.

– Framförallt är det negativt för arbetsmiljön.

Rektorn Elisabeth Landström bekräftar att lärarna har en svårjobbad situation.

– Vi fixar det ändå, vi har ju inget val. Men det är höga ljudnivåer och trånga klassrum, så det är tufft.

Ett problem är att det inte går att ha labbar klassrummen i NO-ämnen, eftersom det saknas utrustning för det.

Vissa lärare arbetar på andra ställen och inte tillsammans med sina kollegor, vilket påverkar den psykosociala arbetsmiljön.

En helt annan konsekvens är att de inte har kunnat ta emot några nya elever på skolan.

– De som till exempel har kommit inflyttade har fått börja på andra skolor, för här är det för trångt. Det känns jättesorgligt.

Hittills har försäkringen täckt kostnader för bussning av barnen men efter årsskiftet riskerar skolan att behöva betala för de extra kostnader som skolbussarna medför.

– Efter årsskiftet får kommunen själv bekosta dessa bussresor och som det ser ut nu är det skolans egen budget som får betala.

Om ni måste betala för skolbussarna själva, finns det inte risk att exempelvis specialundervisningen drabbas?

– Nej, så får det inte vara. Elevernas undervisning måste säkras. Man har ju en budget att hålla sig till , så är det ju, men vi måste lösa det och jag håller på att undersöka hur.

Gabriella Aasa är förälder till en elev på Björkskataskolan och sitter i föräldrarådet. Hon tycker inte det låter bra om pengarna till bussarna måste tas ur skolans budget.

– Pengarna behövs till betydligt bättre saker. Det ska inte drabba eleverna om försäkringen inte täcker det här och det gör det ju om det dras från skolans budget.