Beskedet: S styr själva – M får kommunalråd

Efter en tid av dubbla budskap kommer klart besked: Socialdemokraterna ska styra Luleå med stöd av hoppande majoritet. I kraft av största oppositionsparti får Moderaterna en stärkt roll.

14 oktober 2018 20:46

Beskedet kom efter att S haft sitt representantskapsmöte och gjort val till nämnder och bolag.

– Vi har representantskapets stöd för att göra så här, säger Anders Öberg, S-ordförande i Luleå.

Moderaterna erbjuds en post som oppositionskommunalråd samt även andre vice-ordförandeposter i nämnder och bolag, och släpps alltså in i beredningen av ärendena.

– De kommer att ha en plats vid bordet under ärendeprocesserna. I Luleå har vi haft egen majoritet och då har vi stängt ute det största oppositionspartiet. Men på andra ställen är det här ett vanligt sätt att förhålla sig. Man kan titta på Umeå eller Nacka, där jag var verksam tidigare, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Socialdemokraterna planerar även en valteknisk samverkan med Moderaterna. Det handlar inte om politiskt innehåll eller sakfrågor utan är endast ett sätt för partierna att maximera sina politiska uppdrag. Desto större koalition ju fler platser i nämnder och bolagsstyrelser.

Förhandlingarna om att skapa en majoritet med V och MP är skrinlagda tills vidare.

– Det var vårt förstahandsalternativ men vi ser att vi inte kommer överens nu. Vi hade behövt mer tid för att forma politiken och det har vi inte, säger Öberg.

Det finns stora utmaningar med att styra utan majoritet?

– Det är ett helt nytt politiskt läge i Luleå. Vi behöver orientera oss i det och säkerställa att vi har en bred samsyn med fler partier. Det finns dock inget tydligt alternativ så vi räknar med att få igenom vår budget, säger Niklas Nordström.

Men att ha en majoritet i kommunstyrelsen ger en helt annan trygghet än att förlita sig på överenskommelser åt olika håll i olika frågor?

– Om vi hade haft tid. Men vi kan inte jäkta fram det. Och Luleåborna har sagt sitt i valet. Vi måste låta det märkas. Samtidigt låser vi oss inte för något alternativ, säger Nordström.

Kommunalrådet Lenita Ericson säger att det finns fördelar också med att fler partier blir delaktiga i politiken.

– Tidigare har det varit vi som tagit fram strategisk plan och budget själva. Nu måste fler partier bli delaktiga. Det blir ett mer gediget arbete och det kan vara en styrka. Det finns ett bredare stöd för politiken.

Kan ni räkna med stöd från alla? Finns det inte en risk att V och MP surnat till när ni nu säger nej till majoritetssamarbete?

– Vi förstår om de inte är nöjda när vi inte nådde ända fram. Men vi vill ha en fortsatt dialog med dem. Vi har samsyn i många frågor, säger Anders Öberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström