Beskedet från kommunen: "Blir ett lyft"

Förändringen innebär ingen besparing – och verksamheten kommer att få ett lyft i framtiden.

11 juni 2019 18:02

Det är beskedet från Luleå kommun när det gäller beslutet att dra sig ur det stödteam som kommunen driver tillsammans med Region Norrbotten.

– Den samordnade verksamheten är bra men problemet är att vi når för få brukare. Vi kommer att nå ut till fler när vi förstärker i vår egen verksamhet, säger Raimo Roininen, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen.

Det tänker kommunen bland annat göra genom att öppna ett samsjuklighetsboende på Bergviken med elva platser, där man har närmare kontakt och koll på klienterna.

– Vi kommer ha bemanning dygnet runt. Vidare har vi sedan tidigare både ett öppenteam och ett akutteam. Vi kommer att kunna möta målgruppens behov, säger Roininen.

Personalen befarar att de utsatta klienterna återigen riskerar att hamna mellan stolarna?

– Nej, så ska det inte bli.

Finns det inte risk att ni tappar i bemanning om ni inte kan utnyttja samverkan med Region Norrbotten?

– Vi har redan klienter med samma svårigheter som vi tar hand om via öppenteamet och i nära samarbete med regionen via psykiatrin.

Även socialnämndens ordförande Fredrik Hansson (S) är trygg med förändringen.

– Det är ingen försämring. Det kan tvärtom bli ett lyft med den här lösningen, säger Hansson.

Personalen beskriver att jobbet är mycket tidskrävande. Kommer den även i framtiden att ha tid med klienterna?

– Ja, vi kan möta upp klienternas individuella behov i framtiden. Insatsen kan variera i omfattning för olika klienter, säger Fredrik Hansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström