Astmaläkaren slår ifrån sig kritiken

Astmaläkaren anser själv att hans arbetssätt är framgångsrikt och hävdar att han inte har skadat patienter. Detta trots att han i många fall varken har undersökt symptom, ställt diagnoser eller behandlat patienter utifrån orsaken till att de sökt vård.

11 september 2019 09:54

Norrbottens Media har sedan den första rapporteringen om den så kallade astmaläkaren Lars Gustafson, försökt att nå honom för att få hans syn på anmälningarna mot honom och hans intresse för luftvägssjukdomar. Han har aldrig gått att nå på de telefonnummer som har hittats. Även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver att de under lång tid sökte Lars Gustafson för ett yttrande över de uppgifter som framkom i den anmälan mot honom som gjordes av Stadsvikens hälsocentral 2017. "Då han visade sig vara svår att komma i kontakt med inkom, efter ett flertal påminnelser, ett yttrande först i februari 2018", skriver IVO.

Lars Gustafson menade där att det varierar hur mycket patienter svarar på luftvägsmediciner och att det ofta tar veckor innan inhalationskortison (som används vid behandling av astma) ger effekt.

Han angav brist på läkartider i verksamheten på Stadsvikens hälsocentral, som orsak till att han inte kallade patienter på återbesök. Men Gustafson medgav också att han på flera arbetsplatser där han har varit verksam fått veta att han låg i topp när det gällde laboratoriekostnader och att han var orsaken till att astmaläkemedel, som exempelvis Symbicort Turbuhaler, toppade listan över kostnader för olika utskrivna preparat. Ansvarsnämnden fann det mycket anmärkningsvärt att han trots påpekanden från överordnade kollegor inte hade förändrat sitt beteende.

Den 18 februari i år anmälde IVO Lars Gustafson till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och i början av september meddelades alltså beslutet om att han skulle få tre års prövotid. Men Lars Gustafson själv motsätter sig beslutet. I sitt yttrande till HSAN skriver han att han fått höra av en läkarkollega på Stadsvikens hälsocentral att det inte hade kommit klagomål från patienter och att han hade fått intrycket att patienterna var nöjda med honom. De 15 olika fall från Stadsvikens hälsocentral som IVO pekar på i sin anmälan kan han inte kommentera då han "inte säkert eller inte alls kan återge patienterna ur minnet".

I sin anmälan till HSAN tar IVO upp ytterligare två anmälningar mot Gustafson, en från juli 2017, alltså strax före han påbörjade sin anställning i Luleå. En kvinna som sökte vård för svår huvudvärk, trötthet och muskelsmärtor ordinerades astmamedicin. Detta skedde vid Capio vårdcentral i Rågsved.

Efter att han fick sparken från hälsocentralen i Luleå inkom en anonym anmälan mot honom från Liljeholmens vårdcentral i Stockholm om att flera patienter hade diagnosticerats med astma. De hade bland annat sökt vård för sömnsvårigheter och foglossning.

Norrbottens Media har förgäves sökt Lars Gustafson.

LÄS MER: Prövotid för prickade "astmaläkaren"

LÄS MER: Astmaläkaren varnades redan på 1990-talet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Kask