Parkeringsbråk i fullmäktige: hur många platser behövs?

Anette Asplund (KD) argumenterade för att det ska finnas en parkeringsplats för varje lägenhet som byggs. 1:1.
Anette Asplund (KD) argumenterade för att det ska finnas en parkeringsplats för varje lägenhet som byggs. 1:1.

Behöver varje ny lägenhet också ha en egen parkeringsplats? Den frågan är politikerna inte överens om. Oppositionen ville avslå detaljplanen för Landsgatan.

Luleå 25 september 2023 20:28

Kommunfullmäktige behandlade den nya detaljplanen för Landsgatan, som gör det möjligt att bygga två nya hus med sammanlagt 40 lägenheter vid korsningen Kungsgatan-Gammelstadsvägen. I dag är det ett litet grönområde som används som snötipp vintertid. 

Ingen av politikerna motsatte sig förtätningen, men vad som är kontroversiellt är antalet parkeringsplatser; 27 parkeringsplatser till 40 lägenheter.

Det blir för få parkeringsplatser i förhållande till antalet lägenheter, ansåg oppositionen på bred front och yrkade på avslag.

– Bilarna kommer inte att försvinna, de kommer att finnas kvar. Det blir vi som får bygga parkeringshus med skattepengar, istället för att låta byggherrarna bygga, sade Peter Bergström (M) och räknade upp parkeringsplatserna som försvinner i och med exploateringen av Biet och Ripan. 

undefined
Anders Josefsson (M) anklagade vänstern: "Ni är emot bilen" sade han.

– Det finns alldeles för få parkeringsplatser i centrum. Vi vill verka för att man ska ha 1:1, sade Anette Asplund (KD).

– Förhastat att låsa fast planen i dag. Därför yrkar vi avslag, sade Arne Nykänen (C).

Liv Shange Moyo (SAV) yrkade på återremiss, för att förvaltningen skulle återkomma med ett förslag med ett lägre exploateringstal som tar bättre hänsyn till kulturmiljön. 

– Kommunen behöver verka för färre bilar i centrum. Det vurmas mycket för parkeringar, men sällan frågar man vem som ska betala för dem, sade Liv Shange Moyo.

Ulrika Lundberg (V) ifrågasatte argumentet att fastighetsägarna har lätt att hyra ut parkeringsplatser.

– De får inte sina parkeringsplatser uthyrda, därför att det är för höga kostnader, sade Ulrika Lundberg.

undefined
"Jag vill inte ha ett centrum där man bara kan bo om man har mycket pengar" sade Carina Sammeli (S).

Carina Sammeli pekade också på kostnaderna för att bygga parkeringsgarage under bostäder.

– Jag vill inte ha ett centrum där man bara kan bo om man har mycket pengar, sade Carina Sammeli (S).

Efter votering (31-29) stod det klart att detaljplanen för Landsgatan antas.

undefined
"Vi har utrymme i byarna" argumenterade Fredrik Hjälte (L). Han vill att kommunen ska utreda en högstadieskola i Antnäs.

Liberalernas motion att utreda en högstadieskola i Antnäs debatterades friskt.

– Vi har utrymme i byarna. Att bygga en högstadieskola skulle sätta fart på området på riktigt, sade Fredrik Hjälte (L). 

Kommunledningen argumenterade för återremiss.

– Vi vill ha ett mer komplett underlag, vilka konsekvenserna blir för Bergnäsets högstadium, motiverade Maritha Meethz (S) som är utbildningsnämndens ordförande.

Det blev också beslutet efter votering (31-29).

undefined
"Vi vill ha ett mer komplett underlag" sade Maritha Meethz (S) som förklaring till återremissen om högstadieskolan i Antnäs.

Detaljplanen som möjliggör en fiskodling i Norra Sunderbyn klubbades utan några invändningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa