Storsatsning på fossilfria industritransporter i norr

Norra Sverige och Norrbotten står inför stora industriinvesteringar. Som ett led i att stötta utvecklingen inom hållbara tunga transport- och logistiklösningar etableras den nationella innovationsplattformen Closer i Norrbotten. Affärsutvecklingsbolaget LTU Business blir regional värdorganisation och Region Norrbotten går in som partner.

Norra Sverige och Norrbotten står inför stora industriinvesteringar. Closer syftar till att stötta utvecklingen inom hållbara tunga transport- och logistiklösningar på väg, järnväg och sjöfart. På bilden syns Luleå hamn.

Norra Sverige och Norrbotten står inför stora industriinvesteringar. Closer syftar till att stötta utvecklingen inom hållbara tunga transport- och logistiklösningar på väg, järnväg och sjöfart. På bilden syns Luleå hamn.

Foto: Daniel Holmgren

Luleå2023-01-24 10:22

Den nationella innovations- och samverkansplattformen Closer, som utgår ifrån Lindholmen science park i Göteborg och Stockholm, etableras i Norrbotten i syfte att stötta införandet av hållbara och väl fungerande transport- och logistiksystem på väg, järnväg och sjöfart tillsammans med berörda industriparter. Det skriver LTU Business i ett pressmeddelande.

– När Closer nu stärker närvaron i norra Sverige är det tillsammans med LTU Business. Denna etablering är inte en regional angelägenhet utan även en nationell och internationell sådan, säger Bo Hallams, styrelseordförande för Closer.

LTU Business, som ägs av Luleå tekniska universitet, blir värdorganisation för Closer i norra Sverige.

– Hållbar ståltillverkning, malmbrytning och annan industri omfattar i förlängningen även exporten från norra Sverige ut i världen och det är angeläget med en kraftfull satsning där offentlig-privat samverkan kan bidra till att påskynda omställningen. Vi ser fram emot att i samarbete med Closer samla aktörer från forskning, näringsliv och offentlig sektor för att accelerera utvecklingen och implementeringen av nya transport- och logistiklösningar, säger Gry Holmgren Hafskjold, vd för LTU Business.

Första steget 2023 är att samla företrädare från olika aktörer för att se vilka utmaningar som transportsystemet står inför.

– Nya omlastningsterminaler och hamnlogistik, elektrifiering, automatisering och vätgasbaserade e-bränslen kommer att behöva testas och införas i stor skala. Vi välkomnar att Closer etableras även i Norrbotten och möjliggör att vi kan växla upp den utveckling som redan pågår, säger Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör för Region Norrbotten.

Closer

Closer, som drivs vid Lindholmen science park med kontor i Göteborg och Stockholm, består av ett 60-tal partners och är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. Målet är att bidra med lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. Huvudfinansiärer är Trafikverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!