Nytt samarbete – vill hitta nya cirkulära lösningar

Zpark inleder ett samarbete med Einride, Chalmers Tekniska Högskola och RISE, Research institutes of Sweden, för att hitta nya cirkulära affärsmodeller inom elfordon och laddningslösningar.

Einride Europe Electric Truck 6.

Einride Europe Electric Truck 6.

Foto: Pressbild

Luleå2023-01-18 12:22

Projektet syftar till att utforska och demonstrera fördelarna och de potentiella utmaningarna med att använda uttjänta LFP-batterier från elektriska fordon i stationära energilagringssystem för laddning av tunga elektriska lastbilar. Projektet samfinansieras av FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation) och kommer att pågå till början av 2025. Det skriver Zpark i ett pressmeddelande.

Det finns fortfarande många osäkerheter relaterade till batterier, som exempelvis hur de ska hanteras när de är för slitna för att användas i fordon. Zpark menar att förbrukade batterier kommer ha allt mer betydelse under de kommande åren och de vill öka cirkulariteten och använda batterierna mer effektivt.

– Vi är väldigt glada över att vara en del av detta projekt och ser fram emot att hitta nya cirkulära lösningar tillsammans med Einride, Chalmers och RISE. Ambitionen är att hitta nya energilösningar baserat på uttjänta fordonsbatterier som förbättrar kostnadseffektiviteten av ett elektrifierat transportsystem och samtidigt minimerar belastningen på elnätet. Vårt mål på Zpark är att skapa kostnadseffektiva och lönsamma energi- och laddningslösningar, och vårt fokus ligger alltid på att hitta den bästa möjliga tekniska lösningen”, säger Jonathan Jönsson, produktchef för Zpark. 

Projektet kommer att bestå av tre faser. Första fasen består av planering och förstudier. Under andra fasen kommer Zpark bygga en fullskalig stationär batteriladdningsstation som baseras på uttjänta fordonsbatterier av typen LFP. Den tredje, och sista, fasen kommer att fokusera på integration av det nya systemet i Einrides intelligenta mobilitetsplattform.

– På Einride är hållbarhet kärnan i allt vi gör och vi är väldigt glada över att vara en del av detta samarbete som adresserar hela livscykeln för batterier i våra fordon. Detta projekt ligger i linje med vårt arbete för att öka effektivitet och minska kostnader för elektriska godstransporter, allt för att påskynda övergången till smartare, säkrare och renare transporter”, säger Andreas Allström, ansvarig för offentlig finansiering och forskningssamarbeten på Einride.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!