Nytt samarbete mellan företag i Luleå

Stiftelsen Företagande i Luleå har tagit initiativ till ett samarbete med Luleå Näringsliv ab i satsning på Ung Företagsamhet.

Carolina Heimdahl, Lar-Olov Söderström och Camilla Sehlin.

Carolina Heimdahl, Lar-Olov Söderström och Camilla Sehlin.

Foto: Pressbild

Luleå2022-02-01 14:00

Stiftelsen Företagande i Luleå grundades 2019 för att stödja och uppmuntra företagande och engagemang inom näringslivsfrågor i Luleå. År 2020 initierade stiftelsen ett samarbete med Ung Företagsamhet som kallas ”Morgondagens Företagare”. Syftet med samarbetet är att öka antalet företag som startas och drivs av unga företagare samt att få fler unga att stanna i Luleå efter gymnasiet.

– Nu ökar vi satsningen genom att ge möjlighet för Luleå Näringsliv AB att anställa en person dedikerad för att utveckla samarbetet mellan Ung Företagsamhet och befintligt näringsliv, säger Lars-Olov Söderström, styrelseordförande i stiftelsen.

  – Vi ser att företag i Luleå verkligen satsar och vi ser många nya etableringar. Kompetensfrågan är högt upp på agendan i många branscher. Samtidigt upplever unga personer att det kan vara svårt att hitta jobb och många väljer att flytta från Luleå. Nu har vi möjlighet att anställa en ung kompetens för att skapa nätverk och nya kontaktytor som kan bidra till att knyta ihop unga människors ambitioner med befintligt näringslivs behov och utmaningar, säger Camilla Sehlin, vd för Luleå Näringsliv.

Förhoppningen är att ha denna person på plats inom en månad. 

– Det här samarbetet kommer att lyfta fram tydliga vägar för Luleås ungdomar efter gymnasiet, säger Carolina Heimdahl, regionchef för Ung Företagsamhet Norrbotten och fortsätter:

– Våra UF-elever är engagerade, idérika och vill bidra till ett bättre samhälle. Via vår entreprenörskapsutbildning har de fått träna på att samarbeta, ta ansvar och hitta lösningar på problem. Att ta vara på kraften hos unga som vill leva i Luleå bidrar till det befintliga näringslivet och att stärka kompetensförsörjningen i vår region.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!