De samverkar för ett cirkulärt energisystem

SSAB och Luleå Energi har slutit en överenskommelse att tillsammans arbeta för ett cirkulärt och fossilfritt energisystem, när SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion.

SSAB och Luleå Energi har slutit en överenskommelse att tillsammans arbeta för ett cirkulärt och fossilfritt energisystem, när SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion.

SSAB och Luleå Energi har slutit en överenskommelse att tillsammans arbeta för ett cirkulärt och fossilfritt energisystem, när SSAB ställer om till fossilfri stålproduktion.

Foto: Jonny Vikström

Luleå2022-02-02 09:00

Överenskommelsen innebär att SSAB och Luleå Energi tillsammans kommer att utreda såväl tekniska som andra viktiga förutsättningar för att kunna ta tillvara restenergier från framtida fossilfria ståltillverkningsprocesser med målet att skapa ett cirkulärt och fossilfritt energisystem. Det skriver de i ett pressmeddelande.

– Vi har en unik relation där vi i över 50 år har arbetat tillsammans för att ta vara på restenergier och skapa fjärrvärme lokalt. När vi nu planerar att bygga ett nytt produktionssystem i Luleå och därmed i stort sett ta bort alla våra koldioxidutsläpp, är målet att tillsammans med Luleå Energi se hur vi på bästa sätt kan bidra till Luleås fjärrvärmesystem även i framtiden, säger Tomas Hirsch, ansvarig för energifrågor på SSAB och SSABs styrelserepresentant i LuleKraft.

I Luleå värms i stort sett samtliga småhus, flerfamiljshus och offentliga byggnader med hjälp av restenergier från SSAB. I dag har systemet en hög nyttjandegrad, samtidigt som det sker ett pågående arbete för att använda varje producerad grad värme på rätt sätt. 

– Fjärrvärmen är redan idag cirkulär, och tillsammans med SSAB är målet att Luleåborna ska få värme som både är fossilfri och cirkulär, säger Malin Larsson, vd för Luleå Energi.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!