"Vi vill socialisera AI så livet blir lättare för alla"

Under torsdagen hölls AI-dagen på Vetenskapens hus i Luleå där fokus låg på artificiell intelligens. Marcus Liwicki, professor vid Luleå tekniska universitet, var en av talarna. "Tidigare kunde AI simulera intelligensnivån hos en femåring, men nu handlar det om barn i tioårsåldern", säger han.

"Målgruppen är små företag, men i publiken fanns också tunga IT-myndigheter och stora industriföretag. De har också behov av att få lära sig mer om det här då de ofta utgör beställare, har visioner och utmaningar att lösa med hjälpa av exempelvis småföretag", säger Michael Nilsson, projektledare för Applied AI DIH North.

"Målgruppen är små företag, men i publiken fanns också tunga IT-myndigheter och stora industriföretag. De har också behov av att få lära sig mer om det här då de ofta utgör beställare, har visioner och utmaningar att lösa med hjälpa av exempelvis småföretag", säger Michael Nilsson, projektledare för Applied AI DIH North.

Foto: Luleå tekniska universitet

Luleå2023-01-30 12:24

AI-dagen, som arrangerades av Applied AI DIH North (ett treårigt projekt finansierat av EU:s strukturfond som tar slut i februari), Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Luleå kommun och Skellefteå kommun, fokuserade på den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens när det handlar om inkluderande tillämpningar, lärdomar, affärsmodeller, framtidsspaningar samt hur universitet jobbar med företag i norra Sverige.

En av dagens programpunkter, "Teknikerna som möjliggör", leddes av Marcus Liwicki, professor och vicerektor för tillämpad AI vid Luleå tekniska universitet. Han pratade om hur AI gör det möjligt för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål.

– Jag jobbar mycket med machine learning, hur maskiner lär sig. Vi har ChatGPT (en språkmodell för chatbottar utvecklad av OpenAI) som kan svara på frågor och låter hyfsat intelligent. Tidigare kunde AI simulera intelligensnivån hos en femåring, men nu handlar det om barn i tioårsåldern, säger Marcus Liwicki.

AI-system är kapabla till att anpassa sitt beteende genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder. Målet är att försöker lära maskinerna att förstå världen på samma sätt som en människa gör.

– Nyckeln är tillgång till data. Utan data är AI ingenting. En dator måste lära sig att identifiera någonting baserat på en mängd olika data, exempelvis bilder. Har man för lite data kan AI vid något tillfälle tro att en hund är en katt eller tvärtom på grund av att för få bilder analyserats. Man måste ge systemet en ärlig bild av verkligheten, säger Michael Nilsson, projektledare för Applied AI DIH North, och berättar hur AI skulle kunna användas:

– Ett exempel på nytta som AI skulle kunna göra är att underlätta för larmoperatörer. Genom en databank med en mängd information från tidigare liknande olyckor skulle ett intelligent AI-stöd kunna hjälpa larmoperatören att fatta rätt beslut. Vi har en åldrande befolkning, där kan robotar också komma till mer nytta så småningom.

Vad är nästa steg?

– För oss är nästa steg att den här möjligheten används och hjälper människor, inte bara ett fåtal företag som har mycket pengar. Vi vill socialisera AI så livet kan bli lättare för alla, säger Marcus Liwicki.

Han berättade också om hur AI kan lösa komplexa problem.

– Det som jag tycker är mest intressant är att AI med machine learning kan ta över en del moment i yrken med repetitiva arbetsuppgifter. Med ChatGPT finns mycket mer möjligheter än för fem år sedan.

De vittnar om en god respons på AI-dagen.

– Den var jättebra. Vi fyllde Vetenskapens hus och folk stod på kölista. Målgruppen är små företag, men i publiken fanns också tunga IT-myndigheter och stora industriföretag. De har också behov av att få lära sig mer om det här då de ofta utgör beställare, har visioner och utmaningar att lösa med hjälpa av exempelvis småföretag. Det är viktigt för företag som använder AI att förstå affärsmodellen, hur man kan ta betalt för att investeringen ska löna sig. IT och digitalisering är ett stort inslag i den gröna omställingen. Det handlar inte bara om grönt järn och vätgasbilar. För att lyckas krävs AI. Vi på LTU försöker bana väg för en digital innovationshub, en servicepunkt där företag kan få hjälp med olika lösningar, säger Michael Nilsson och fortsätter:

– Vi försöker leva efter devisen ”Forskning omvandlar pengar till kunskap och kompetens. Innovationer omvandlar kunskap och kompetens till pengar".

Målet är att övre Norrland ska bli Sveriges ledande region inom tillämpad AI genom att erbjuda en innovationsmiljö som attraherar människor, investeringar och företag samt skapar en långsiktigt hållbar tillväxt.

– Wallenbergsstiftelsernas satsning på AI, där LTU är med, gör att vi attraherar stjärnor på världsnivå, vilket attraherar mer kompetens, dels studenter som vill studera där de bästa är inom området och dels företag som vill vara nära där kunskapen finns och rekrytera bra studenter. Det är viktigt för Norrbotten som behöver bli 100 000 fler i och med omställningen. Energi behövs och kompetens behövs, säger Michael Nilsson.

Marcus Liwicki, professor och vicerektor för tillämpad AI vid Luleå tekniska universitet, var en av talarna.
Marcus Liwicki, professor och vicerektor för tillämpad AI vid Luleå tekniska universitet, var en av talarna.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!