"Det har varit en dröm under många års tid"

Konsultföretaget GeoSkills ab startade precis innan pandemin. Sedan dess har de expanderat och anställt flertalet medarbetare. "Med full orderstock så räknar vi med att nyanställa fler i den närmsta framtiden", säger delägaren Tomas Törnkvist.

Konsultföretaget GeoSkills startade precis innan pandemin. Sedan dess har de expanderat och anställt flera medarbetare. "Med full orderstock så räknar vi med att nyanställa fler i den närmsta framtiden", säger delägaren Tomas Törnkvist, här med kollegan Tommy Edeskär i Södra hamn i samband med skridskotävlingen för att illustrera "Kunden på första plats", eller är "du våran nästa stjärna".

Konsultföretaget GeoSkills startade precis innan pandemin. Sedan dess har de expanderat och anställt flera medarbetare. "Med full orderstock så räknar vi med att nyanställa fler i den närmsta framtiden", säger delägaren Tomas Törnkvist, här med kollegan Tommy Edeskär i Södra hamn i samband med skridskotävlingen för att illustrera "Kunden på första plats", eller är "du våran nästa stjärna".

Foto: Privat

Luleå2023-01-05 16:00

GeoSkills specialiserar sig på området geoteknik, men har också uppdrag inom berg och miljö. Geoteknik handlar om att på enklaste, säkraste och mest kostnadseffektiva sätt möjliggöra byggande på mark, allt ifrån vägar och små byggnader till stora projekt som hamnar, dammar och vindkraft.

Företaget startades för tre år sedan av Tommy Edeskär och Tomas Törnkvist.

– Vi hade bra anställningar båda två och det fanns ingenting att vara missnöjda över. Det kändes jobbigt att säga upp sig, men det har varit en dröm under många års tid att starta eget och ha möjlighet att kunna välja uppdrag, säger Tommy Edeskär.

De träffades för ungefär 19 år sedan. Tommy Edeskär var i slutfasen av sina doktorsstudier vid Luleå tekniska universitet och undervisade i geoteknikkurserna. Tomas Törnkvist var civilingenjörstudent. De har senare arbetat tillsammans på ett konsultbolag en tid innan de gick olika vägar. När vägarna korsades igen år 2019 började de prata om sin gemensamma dröm – att starta eget. Tio månader senare, efter en del velande, togs beslutet att säga upp sig från sina respektive anställningar och skrida till verket. Det såg ljust ut, men så kom coronapandemin och satte käppar i hjulet.

– Branschen var lite trevande, men lärde sig hantera pandemin och under sommaren 2020 var det återigen full fart. Kunder från hela landet ringde in, orderstocken var proppfull. Vi expanderade och anställde den första medarbetare, säger Tomas Törnkvist.

Uppdragen kommer från entreprenörer, industriföretag, kommuner, statliga verk, organisationer och privatpersoner. Företaget har exempelvis varit involverade i miljömuddringen för kvicksilver på Notviken och utbyggnaden av vindkraften i Markbygden.

– Vi gör också många undersökningar för privatpersoner som ska bygga en villa på halvtaskig mark. De gör sitt livs största investering och vår uppgift är att hjälpa dem att ta rätt beslut.

 I nuläget arbetar fem personer heltid i företaget.

– Med full orderstock så räknar vi med att nyanställa fler inom den närmsta framtiden. Tensar släpper en ny produkt som blir tillgänglig på den svenska marknaden under året som öppnar upp nya och effektivare lösningar som vi ska börja jobba med under året mot våra kunder. Vi hoppas också kunna erbjuda studenter sommarjobb och praktik för att ge dem en bra start i arbetslivet och för att fler ska stanna kvar i Luleå eller i närområdet. Hemma är Norrbotten, säger Tomas Törnkvist.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!