Trångt eller luftigt i skolan –det är frågan

Har Luleås elever mer eller mindre skolytor att röra sig på? Efter en jämförelse kan vi konstatera: Ingen aning.

Luleå kommun 20 september 2019 05:30

Luleås grundskola har 108 750 kvadratmeter fördelat på 37 skolor. I Luleå har man valt ett sätt att räkna ut hur stor yta varje elev har i något man kallar pedagogisk yta.

I denna yta ingår enkelt beskrivet alla ytor där elever och lärare vistas, exempelvis, klassrum, personalrum, korridorer, matsal, toaletter, bibliotek och delvis idrottslokaler, då sporthallar till stor del nyttjas av föreningslivet.

Det som inte ingår är lokaler som fläktrum, fritidsgårdar, skyddsrum, maskinrum, soprum och lokalvårdsutrymmen. Just nu är kvadratmeterytan i grundskolan per elev 14,4.

I Luleå har den genomsnittliga kvadratmeterytan för eleverna i grundskolan ändrats över tid. 

2015, 14.8

2016, 14.5

2017, cirka 15 (ökningen är kopplat till den nya Tallkronanskolan)

2018, 14.6

En genomsnittlig yta per elev visar just ett genomsnitt, men det är stora skillnader mellan skolorna.

I den knappt halvfulla nya Tallkronanskolan har varje elev 23,1 kvadratmeteryta att röra sig på. Mandaskolan som har ungefär lika många elever som den har kapacitet för har elever 7,1 kvadratmeter per elev.

Två skolor är nedlagda, Vitåskolan och Kyrkbyskolan och tre är hotade Borgmästarskolan, Klöverträskskolan och Ersnässkolan. Dessa skolor har tillsammans 5 019,4 kvadratmeter av så kallad pedagogisk yta. Avräknat det blir ytan per elev 13,8 kvadratmeter.

Vad betyder det här då? Är det trångt eller luftigt i Luleås grundskola? 

Vi tog kontakt med andra kommuner i samma kommungrupp som Luleå för att göra en jämförelse när det gäller kvadratmeterhyra per elev, något som visade sig vara svårare än vi trodde.

Kommunerna räknar nämligen inte likadant. 

I Gävle räknar man ytan av hela skolhusen, insidan av ytterväggen. Där ingår alltså exempelvis maskinrum och källare i det man räknar med för att få fram kvadratmeteryta per elev. Siffran blir av det skälet högre än den för skolan i Luleå.

I Umeå räknar man på ett tredje sätt, där tas med mer yta än det man räknar med i Luleå, men mindre än det sätt man räknar på i Gävle. Umeå har ett funktionsprogram som visar hur man räknar ytan och ett riktmärke som används vid ombyggnationer och nybyggnationer på 13 kvadratmeteryta per elev. 

I Östersund arbetar man med att ta fram nyckeltal, främst för att kunna använda dem i framtida projekt. Någon genomsnittlig siffra för hur många kvadratmeter per grundskoleelev kommunen har finns inte.   

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa