Securitas: "Fullständigt oacceptabelt"

Väktare från Securitas lade upp kränkande bilder med nedsättande kommenterar om gripna personer i sociala medier. "Fullständigt oacceptabelt", säger Securitas kommunikationschef Jens Granath.

Luleå kommun 23 oktober 2019 06:00

Som Norrbottens Media avslöjade i måndags har butikskontrollanter i Boden och Luleå, anställda av bevakningsföretaget Securitas, delat kränkande bilder och skrivit nedsättande kommentarer om gripna personer i en chattgrupp i appen Messenger.

När man på Securitas huvudkontor fick kännedom om saken agerade man skyndsamt, uppger företagets kommunikationschef Jens Granath i ett mejl. Vidare skriver han: 

"Det är fullständigt oacceptabelt och i direkt strid med våra handlingsnormer att ta bilder av och i nedsättande ordalag kommentera gripna eller omhändertagna personer. När aktiviteten i Facebookgruppen i Luleå kom till företagets kännedom i januari agerade vi därför skyndsamt och säkerhetsavdelningen inledde en utredning. I samband med utredningen av händelsen lämnade den ansvarige för den berörda avdelningen Securitas."

"Korrigerande samtal" har sedan genomförts med de inblandade medarbetarna, enligt Granath. 

"Händelsen har haft inverkan på arbetsmiljön på orten och under våren genomfördes därför en omfattande arbetsmiljöutredning som utmynnande i ett antal åtgärder för att säkerställa att alla medarbetare mår bra. Vårt arbete ska genomsyras av respekt för våra medmänniskor och vi diskuterar löpande yrkesetiska frågeställningar på både personalmöten och i utbildningssammanhang. Vi kommer aldrig att acceptera att medarbetare beter sig kränkande mot människor de möter i sin yrkesutövning."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa