Lössen har tagit sig in i rättssalen

Äldrefastigheter i Boden har stämt Bodens kommun på drygt 1,1 miljon kronor. Kommunen bestrider stämningen i sin helhet och kräver ersättning för rättegångskostnaderna.

3 september 2018 17:27

Saneringen av lössen på Svedjebacka i fjol är nu ett fall för Luleå tingsrätt. Äldrevårdsfastigheter i Boden II AB stämmer Bodens kommun på sammanlagt 1 135 446 miljon kronor. Det är olika kostnader som bolaget vill att kommunen ska stå för. Den största, drygt en miljon kronor, är saneringen av lössen på Svedjebacka.

Kommunen hyr fastigheterna som är äldreboenden. Brukarna hyr i sin tur bostäderna av kommunen.

Förra hösten upptäcktes att boendet drabbats av löss och fick saneras. Under tiden fick de boende tillfälligt bo på gamla Garnis-området på före detta lungkliniken.

Parterna tvistar om vem som ska stå för kostnaderna. Hyresvärden hävdar att det är hyresgästen det vill säga Bodens kommun och kommunen tycker det är en fastighetsfråga.

Äldrefastigheter anser att kommunen, eller någon som den svarar för, varit vårdlös och därigenom besmittat och spridit vägglöss.

Kommunen tillbakavisar det påståendet och menar att hyresvärden, som har bevisbördan, inte lyckats påvisa någon vårdslöshet.

I stället påpekar Bodens kommun att hyresvärden först efter att kommunen påtalat dennes skyldigheter accepterade sitt ansvar att vidta åtgärder. Det innebar en fördröjning på nästan en månad.

Kommunen menar också att den har rätt till nedsatt hyra. Även om hyresgästen inte har rätt till nedsatt hyra vid sedvanligt underhåll, så utgör inte saneringen av löss vanligt underhåll.

Men om hyresvärden skulle få rätt i tingsrätten och ska ha pengar så har Bodens kommun motfordringar, som motsvarar beloppen i stämningen. Men kommunen yrkar inte på något belopp själva i det här läget.

Jordabalken

Kapitel 12 paragraf 17, bestämmelserna om skada eller brist i lägenheten gäller också om ohyra förekommer i lägenheten till men för hyresgästen.

I fråga om en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus är hyresvärden skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyra, även om hyresgästen är ansvarig för att sådan förekommer i lägenheten. Är hyresgästen utan ansvar för ohyran, har han rätt till ersättning för nödvändiga kostnader som han får genom åtgärder för att utrota ohyran.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström