På fredag eftermiddag när EU-toppmötet avslutats åker Stefan Löfven (S) och Emmanuel Macron vidare till ett gemensamt företagsbesök på Volvo. Där ska de diskutera innovationer, relationen mellan Sverige och Frankrike och ha en gemensam presskonferens.

Hyperaktiv

Både Löfven och Macron är engagerade i arbetsmarknadsfrågor och båda vill lyfta frågor om mer rättvisa villkor. Men den hyperenergiske Macron kommer in med sitt franska perspektiv, han har inga problem med en mer federalistisk version av EU, till exempel vill han ha en gemensam militär styrka och en gemensam budget och finansminister för euroländerna.

Även på det sociala området vill han att EU-länderna ska bli mer lika och föreslår bland annat en europeisk minimilön.

Men Sverige slår vanligtvis bakut när förslag lanseras som flyttar makt till EU. Och särskilt på arbetsmarknadsområdet anser regeringen att varje land måste få besluta om sin egen modell.

Kontrast till May

När Emmanuel Macron i slutet av september höll sitt brandtal för EU på Sorbonneuniversitetet i Paris talade han också om utbildning inom EU. Bland annat vill han att alla unga ska tillbringa minst ett halvår i ett annat EU-land och att alla studenter ska kunna tala två europeiska språk 2024.

Kontrasten till Theresa May kunde inte vara större. Hon har ingen vision för EU. Hon förhandlar i stället med Bryssel för att Storbritannien ska få lämna EU 2019.

Konservativa brittiska regeringar är av tradition starka motståndare till europeisk inblandning när det gäller arbetsmarknad och sociala rättigheter.

Med tanke på britternas motvilja är hennes närvaro på det sociala EU-toppmötet ett litet utropstecken. Stefan Löfven kommer dock passa på att ha ett enskilt möte med May i samband med toppmötet.