LISTA: Det saknas på välmående Hällbacken

Även välmående Hällbacken har förbättringsområden. Här är önskelistan för de boende.

24 november 2017 10:30

Norrbottens Medias satsning "Folkets röst" gör Luleåbornas röster hörda, med cirka 300 dagar kvar till valet. Här är några av frågorna som nybyggarna lyfte inför vårt besök på Hällbacken, som till största del upplevs som ett trevligt villakvarter "ute på landet".

Butik. På Hällbacken finns varken mindre kiosk eller livsmedelsbutik, vilket efterfrågas. Även pizzeria eller mindre restaurang önskas.

Busstrafiken. För tre år sedan "lovades" de boende att LLT skulle förlänga sin linjetrafik ut till Hällbacken. I dag trafikeras sträckan till stan av Länstrafiken, en gång i timmen större delen av dagen.

Säkrare trafik. Trafiken vid Sinksundet oroar de boende, tunga fordon passerar i hög hastighet. Cykelvägen vid Sinksundet-bron ligger nära vägen och önskemål om ett räcke har lyfts, även idén om en gångbro över till Björkskatan är populär i området.

Rusta "Sinken". När Hällbacken har vuxit har även trycket på badplatsen kring Sinksundet ökat. Nu efterfrågas en upprustning av bad- och grillplats. Förslag om mindre båtbryggor förekommer.

Återvinning. Ingen återvinningsstation finns på Hällbacken. Möjligtvis kommer en sådan att förekomma på Dalbo, som byggs på andra sidan Bensbyvägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Tosser