I första hand yrkar IVO på att mannens läkarlegitimation återkallas, i andra hand på en treårig prövotid.

Läkaren har på sin tid i Norrbotten, en och en halv månad, varit inblandad i 18 avvikelser vid en hälsocentral. Några av fallen bedöms som allvarliga. Bland annat ska läkaren missat vanliga tecken på att ett barn utvecklat diabetes.

Läkaren bedöms av IVO vara grovt oskicklig. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska avgöra om mannen får fortsätta arbeta som läkare.