Lägre förväntad medellivslängd än sina föräldrar.

Barn är mycket mindre fysiskt aktiva än förut.

10 april 2019 15:03

Barn under 18 år ska vara fysisk aktiva minst en timma per dag. Av dagens 15-åringar är det bara 9 % av tjejerna och 13 % av killarna som är det. Vi står inför ett massivt hälsoproblem då det kommer att bli en generation som inte kommer att bli lika gamla som vår generation. 

– Vi tror att vi gör våra barn en tjänst då vi skjutsar dom överallt. Det är precis tvärtom, menar Anna-Karin Lindqvist.

Anna-Karin Lindqvist är forskare på Luleå tekniska universitet. Hon höll en föreläsning som Kallax Miljögrupp arrangerade om aktiva skoltransporter. Anna-Karin som kommer från Töre och har varit OS-simmare. Hon ser många problem med att dagens barn är mycket mindre fysiskt aktiva än förut. Dagens barn är de första med lägre förväntad medellivslängd än sina föräldrar.

– Istället för att lära sig gå och cykla har vi vant våra barn att de ska ha skjuts överallt och vi gör dem istället en otjänst. Skulle barn gå mera skulle de komma upp i sin dagsranson på att vara aktiva minst en timma per dag relativt enkelt. 

Anna-Karin driver projekt för att barn ska cykla mer även vintertid. Ser man på vårt grannland Finland och Uleåborg är skolgårdarna fulla med cyklar vintertid. Finland är även det land som rankas med den bästa skolan i världen. Att fysisk aktivitet och goda studieresultat hänger ihop finns bevisat. I Luleå finns det en översnöad cykel på skolgården, i bästa fall.

För att råda bot på detta är projektet aktiva skoltransporter skapat via ett samarbete mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Det främjar att fler barn inom Luleå kommun ska cykla till skolan. Höstterminen 2019 inkluderas alla elever i årskurs 2 när det är barmark och alla elever i årskurs 5 även under vinterförhållanden. Elever som inte har möjlighet att själva investera i dubbdäck till sina cyklar ges möjlighet att få det inom ramen av projektet så de kan cykla även vintertid. 

Projektet har hållit på sedan 2016 och har bland annat uppmärksammats genom att vinna Luleå tekniska universitets innovationspris 2018. Några positiva reflektioner från deltagarna är:

 ”När jag kommer till skolan och ser alla kompisar med cyklar känner jag gemenskapen med de andra och känner en tillhörighet till något större.” 

 “Min cykel fick första dagen nya däck. Mina föräldrar var ganska ängsliga, men sedan provade de cykeln och blev mycket mer positiva. Efter projektet tänker de inte ens på att jag cyklar till skolan, det är inget mer speciellt än att jag gör det på barmark.” 

 ”Jag känner mig stolt och nöjd att jag har cyklat varje dag till skolan fast jag har 3 km enkel väg. På det här sättet har jag bidragit till en bättre miljö.” 

Anna-Karin Lindqvist menar också att det blir svårare och svårare att få barn aktiva ju äldre de blir. Då kan de behöva använda sig av många olika motivationsteorier, till exempel belöningsteorin,  för att få dem att röra sig mera. Det är en investering i barnens hälsa. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!