Laestadius löser mord i Mikael Niemis nya roman

Lars Levi Laestadius, en stor man och närmast mytologiskt för den unge Mikael Niemi.

7 september 2017 16:04

Nu, 58 år gammal, har han äntligen tordats närma sig denna man genom att ta hjälp av kriminallitteraturen.

– Jag ville hitta en egen vinkel för att förmänskliga Lars Levi Laestadius. Därför väver jag in en mordhistoria.

Prästen Lars Levi Laestadius är kanske främst känd som ledare för den inomkyrkliga väckelse som efter honom kallas laestadianismen. Men det inte i första hand den religiösa människan Mikeal Niemi närmat sig i sin nya roman ”Koka björn” utan botanikern och naturvetaren.

– Lars Levi Laestadius hade ett stort blomsterintresse och studerade förutom teologi även botanik i Uppsala och gjorde flera botaniska resor i norra och södra Sverige. Han hade bland annat ett av landets största herbarier som senare såldes till London och när Lennart Stenberg gav ut Norrbottens Flora tillägnade han den till Lars Levi Laestadius som ses som en av de botaniska pionjärerna här uppe i norr.

Det hängivna botaniska intresset är nämligen ett intresse Mikael Niemi delar med den man han nu tolkar litterärt. Han berättar med liv och lust om olika arter av bräken han hittat och går, precis som Lars Levi Laestadius gjorde på sin tid, runt i Pajala kommun för att leta växter. Botanikern Laestadius är nämligen en person han känner djup samhörighet med. Den religiösa människan, menar han, har det skrivits mängder av böcker om.

– Visst. Jag tänka mig att det finns de inom laestadianismen som kan ha åsikter om min tolkning av Lars Levi Laestadius, men han är min också och jag har närmat mig honom med respekt.

Romanen bygger på mer än 20 års reseach. Mikael Niemis mamma var nämligen mycket intresserad av Lars Levi Laestadius och det fanns flera böcker hemma i hans barndomshem om mannen och hans gärningar.

– ”Koka björn” bygger på den verkliga människans liv, men det jag skrivit är fiktion. I romanen kallar jag honom exempelvis bara för prosten, säger Mikael Niemi och betonar åter igen att romanen bygger på hans tolkning, inget annat.

Lars Levi Laestadius, som tillsammans med Brita Kajsa fick 15 barn, varav tolv nådde vuxen fanns tvillingsonen Lill Levi som dog i mässlingen och beskrivs som Lars Levi Laestadius älsklingsbarn.

– I min roman har jag därför låtit honom få en fosterson, samepojken Jussi som lånat drag av Lill Levi. Jussi har rymt hemifrån och får i prostens hem inte bara tak över huvudet och mat, han får också bildning.

”Koka björn” tar sin början sommaren 1852 i byn Kengis. Prostens andliga väckelse drabbar samer och tornedalingar med oanad kraft. Samtidigt försvinner en vallpiga i de djupa skogarna. Snart drar folket ut i jakten på den slagbjörn som man tror härjar. Men prosten fruktar att det är en långt värre dråpare som går lös. Tillsammans med samepojken Jussi finner prosten spår av den ondska som tränger sig allt närmare prosten och snart hotar att krossa hela väckelsen.

– Det är Jussi som är romanens berättare. Han och prosten är oskiljaktiga genom berättelsen, säger Mikael Niemi.

Själv hade han mer än gärna haft ett samtal med Lars Levi Laestadius som han beskriver som både djupt religiös, passionerad, skicklig botaniker men också ganska besvärlig.

– Han var inte vidare socialt smidig samtidigt som han ville bli berömd. Just ambitionsdjävulen hade jag gärna diskuterat med honom. Det är en känsla jag är förtrogen med, säger Mikael Niemi.

Lars Levi Laestadius

Lars Levi Laestadius föddes i Jäckvikk år 1800 och dog 61 år gammal i Pajala socken. Han var en svensk präst som blev ledare för den inomkyrkliga väckelse som efter honom kallas laestadianismen. Han var också en framstående botaniker, författare till flera böcker och skrifter och var en kraftfull förespråkare för helnykterism.

Mötet med en ung samisk kvinna, Milla Andersson-Clemenstdotter i Åsele i januari 1844 blev avgörande för det som vårvintern 1846 blev inledningen på den laestadianska väckelsen. Efter det mötet började Laestadius använda ett grövre språk och målade bilder i starka färger för att nå fram till sina församlingsbor. Ett sätt att predika som gjorde starkt intryck på åhörarna och väckelsen tog fart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Åström