L vill lyfta utsatta förorter

Liberalerna lanserar "förortslyftet" – ett paket som ska få bukt med problemen i landets utsatta områden.

I ett första steg vill partiet ta itu med otrygga bostadsområden och 2030 ska problematiken vara ett minne blott.

16 november 2019 11:43

Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni presenterade förortslyftet i sitt tal till partikollegorna på landsmötet i Västerås. Ambitionen är att landets så kallade utsatta områden ska vara borta om drygt tio år. I dag är de 60 stycken, varav 22 är särskilt utsatta.

Enligt Sabuni har politiker länge försummat människor som bor i utsatta områden.

Parallella samhällen växer fram för att vi politiker tillåter det, säger hon.

Bryta förslumning

För att nå målet vill Sabuni se reformer inom flera områden. Det handlar om lag och ordning, skolsegregation, egen försörjning, jämställdhet och demokratiska värderingar samt tryggare bostadsområden.

Förslagen handlar om att bryta den förslumning som utgör en grogrund för negativ utveckling. Det handlar om insatser för att minska trångboddhet och insatser som kan minska andelen mottagare av försörjningsstöd, säger Sabuni.

Det område som partiet vill börja med är att skapa tryggare bostadsområden. En röd tråd är att stat, kommun och fastighetsägare ska samarbeta mer.

Bland förslagen finns att fastighetsägarna ska tvingas bidra ekonomiskt för att förbättra boendemiljön, kommuner ska jobba mer aktivt för att sprida bidragstagare så att inte alla koncentreras till samma stadsdel och partiet föreslår också att Skatteverket ska genomföra folkräkning i utsatta områden. Detta för att få en bild av hur många som faktiskt bor där och motverka trångboddhet, men också för att komma åt falsk folkbokföring.

Inga kortsiktiga projekt

Med förortslyftet vill vi återta kontrollen över dessa områden och vi vill ha fokus på långsiktiga insatser i stället för kortsiktiga projekt, som samhället ägnat sig åt länge, säger Nyamko Sabuni.

Hon räknar med att en del av förslagen kan hanteras inom samarbetet med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, annat ska partiet söka stöd för i riksdagen.

L har ännu inte satt en prislapp på vad förslagen kostar att genomföra.

Men alternativkostnaden för att inte göra något är långt mycket högre, säger L:s integrationspolitiske talesperson Robert Hannah.
Fakta: Förortslyftet

Ambitionen är att det inte ska finnas några utsatta områden 2030.

För att skapa tryggare bostadsområden vill partiet:

• Lagstifta så att alla fastighetsägare tvingas vara med och investera i utsatta områden. Partiet inspireras av en amerikansk modell – Business Improvement District (BID).

• Utse en nationell integrationsförhandlare för alla utsatta områden. Planerna kan exempelvis innehålla fler ordningsvakter och poliser, kameraövervakning eller statliga servicekontor.

• Förhindra trångboddhet och olaglig hyresverksamhet. Bland annat föreslås en folkräkning i utsatta områden.

• Färre bidragsberoende genom mer styrning av var människor med försörjningsstöd får bostad.

• Fler ska äga sitt boende.

• Krav på brottsförebyggande åtgärder och underhåll, på samma vis som fastighetsägare i dag måste anpassa byggnader för buller och energikrav.

• Större möjlighet att tvångsförvalta och expropriera vanvårdade fastigheter.

Senare under mandatperioden kommer förslag om brottsbekämpning och extremism, skolsegregation, egen försörjning och jämställdhet och demokratiska värderingar.

Källa: Liberalerna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Davidsson/TT