Kvinnor anpassar sig – lönen drabbas

Fler kvinnor än män anpassar arbetslivet till föräldraskapet – och det får negativa effekter på lön och pension.

15 maj 2019 14:34

Fyra av tio kvinnor har gått ner i arbetstid för att lättare kombinera föräldraskap och arbete. Av männen har endast knappa två av tio män gjort samma sak. Det visar Föräldravänligt arbetsliv, en undersökning där Novus på uppdrag av Unionen frågat tjänstemän i privat sektor med barn upp till 11 år hur de upplever arbetslivet.

– Kvinnor gör ofta större anpassningar till föräldraskapet än vad män gör och det får stora konsekvenser för kvinnors lön, karriärutveckling och framtida pension. Det kan vi inte acceptera, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

Unionen anser att arbetssätt och rutiner utformas med hänsyn till föräldrars olika behov för att det ska bli enklare att kombinera karriär med att vara förälder. Detta genom att göra det möjligt att arbeta hemifrån, införa mer flexibla arbetstider och organisera arbetet så att det är möjligt att vara borta några dagar för att ta hand om sjuka barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elisabeth Hedman