Kulturen ska locka fler turister till Nordkalotten

Nu ska kulturturismen ta fart på Nordkalotten. I kulturarvsprojektet ”Arctic pulse” ska unika upplevelser erbjudas till publik och turister på Nordkalotten.

9 juli 2019 15:08

– Vi börjar med att synliggöra musikområdet. Men tanken är, att om projektet slår väl ut, kan även andra konstformer närma sig turistnäringen, säger Peter Hauptmann, projektledare för den svenska delen av projektet.

Norrbottensmusiken är projektägare för ”Arctic pulse” – ett kulturarvsprojekt inom EU/interreg Nord-programmet i samarbete med Uleåborgs stad och Kultur i Troms, Troms fylkeskommune.

Och med en budget på cirka 13 miljoner är det ett ganska omfattande kulturprojekt som kommer att löpa över två och ett halvt år.

– Turistnäringen har gjort många undersökningar. De vet varför engelsmän, tyskar och kineser söker till Nordkalotten. Det handlar givetvis främst om att de vill ta del av naturupplevelser som midnattssol och norrsken. Nu vill vi även erbjuda turisterna att ta del av vårt spännande kulturutbud, menar han.

En viktig del av projektet är att etablera det nya varumärket ”Arctic pulse” – en hemsida är under skapande och information kommer även att ligga på sociala medier.

– Vi räknar med att drygt 1 000 musik- och kulturarbetare kommer att delta i projektet och att vi kommer att locka över 130 000 besökare.

Eftersom det är ett kulturarvsprojekt kommer 25 procent av produktionerna ha samisk- eller traditionell profil.

– Vi har mycket fin folkmusik i detta område. Syftet är att hitta en mix mellan nutid och våra rötter i öst-västlig riktning.

Förutom en samordnad festival- och turnéplan mellan de tre länderna kommer ett särskilt projekt att vända sig till unga talanger upp till 29 år. Unga samiska artister och folkmusiker kommer att mötas under ledning av etablerade världsmusiker. Det kommer även att hållas workshops, föreläsningar, repetitioner och konserter.

– Vi vänder oss inte till nybörjare, utan de som kommit en bit i sin musikkarriär. Det är också en fin chans för deltagarna i ”New arctic talents” att bygga upp ett kontaktnät på Nordkalotten.

Peter Hauptmann menar att projektet tagits emot väl av turistbranschen i de tre länderna.

– De signaler jag fått är att kulturturism ligger i tiden. Turistnäringen är intresserad av att erbjuda hitresta en så stor upplevelse som möjligt och tillsammans kan vi erbjuda än mer än midnattsol och norrsken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Åström