Det visar de mätningar som Naturresursinstitutet regelbundet gör. Antalet laxyngel har annars ökat under under 2000-talet. Allra högst var tätheten av laxyngel under 2015, då 41 yngel per 100 kvadratmeter uppmättes.

Men sedan dess är trenden vikande och enligt provfisket som genomfördes i höst är Torne älv nu nere på samma siffror som gällde 2010, det vill säga 17 yngel per 100 kvadratmeter.

Mätningar görs även i finska Simo älv, Kiminge älv och Kymmene älv. De två sistnämnda har inte naturliga bestånd utan där genomförs försök med utplantering.

Trenden i Simo älv är också vikande, även om minskningen inte alls är lika kraftig som i Torne älv.

– Yngeltätheten varierar mycket beroende på älv och år, säger Atso Romakkaniemi, specialforskare vid Naturresursinstitutet.