Konstprojekt utvecklar Boden

I konstprojektet "Avstamp Boden" vill Havremagasinet lyfta frågor som berör staden och dess invånare.

30 oktober 2017 09:39

– Syftet är att via en konstnärlig process hitta visioner för hur Boden kan utvecklas ur ett mångkulturellt perspektiv, säger Ingela Ögren Weinmar, konstpedagogisk ledare och utställningskoordinator på Havremagasinet.

Under flera år har Havremagasinet arbetat metodiskt med integration.

– Vi har bland annat arrangerat de populära internationella kulturkvällarna. Med "Avstamp Boden" går vi ett steg längre för att skapa en mångkulturell stad, menar Ricky Sandberg, konsthallschef.

Fem olika grupper har bjudits in för för att reflektera runt frågor som; "Hur ska en stad se ut, vara och verka för att "jag" skall bosätta mig, bo kvar och trivas, där mångfald och mångkultur är självklara beståndsdelar?" Till sin hjälp har de Sigmar Metodbyrå som anordat olika workshop med grupper från högstadiet, gymnasiet, Sfi, Bodens kommun samt Havremagasinets 60+grupper.

– Det handlar om att driva en medborgardialog på ett annat sätt, säger Hanna Weinmar och Signe Lindgren, Sigmar Metodbyrå.

Vid Kurirens besök har just en gymnasieklass från Björknässkolans samhällsprogram arbetat runt frågorna och fått fundera över vilka beståndsdelar som en drömstad innehåller. Veronica Ström, Vilma Hagberg och Julia Berg är dock säkra på sin sak. De kommer att flytta från Boden, både för att utbilda sig men också för att de saknar uteliv och ett större utbud.

– Det händer inget i Boden. Vi åker till Luleå på helgerna, säger de.

Däremot kan de alla tänka sig att återvända när det är dags att bilda familj. Boden är trots allt en trygg plats att växa upp, menar de.

När alla workshops genomförts är det dags för fem konstnärer att bearbeta de olika gruppernas idéer och tankar om en attraktiv stad och konstnärligt visualisera processen. De fem konstnärer som bjudits in är Anja och Tomas Örn, Lars Lundkvist, Åsa Bergdahl och Oskar Männikkö som den 9 december har vernissage på sin tolkning av gruppernas arbeten.

– Konstnärerna har vi valt utifrån olika kriterium. Tomas Örn är exempelvis arkitekt, Lars Lundkvist har jobbat med ensamkommande, Åsa Bergdahl har en stark koppling till Boden, Anja Örn en intressant samtidskonstnär och Oskar Männikkö är en ung konstnär med rötter i undergroundrörelsen, säger Ricky Sandberg.

Ingela Ögren Weinmar menar att detta är ett nytt sätt att jobba på för Havremagasinet.

– Vi når en stor del av samhället - andra grupper än de som vanligen får komma till tals, säger hon.

Fotnot: Avstamp Boden är ett samarbete med stadsbyggnadskontoret och näringslivskontoret. Bodens kommunstyrelsen har beviljat ekonomiska medel till projektet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!