Kommunen saknar plats för 10 000 skyddsrum

10 000 skyddsrumsplatser riskerar att försvinna när centrum demonteras. Rivs skyddsrum ska det byggas nya – frågan är var? I nya stadskärnan ryms bara en tiondel av beståndet.

1 februari 2018 12:49

Redan 2014 väcktes frågan om ersättning av skyddsrum vid stadsflytten i Kiruna då Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB gick in med pekpinnen och tillrättavisade kommun. Ett år senare kliade sig LKAB och Kiruna kommun i huvudet och undrade hur

Enligt uppgifter till Norrbottens Media skulle stadskärnan med sina tio kvarter inrymma platser för ett tusental personer. Men i deformationszonen finns skyddsrum med platser för cirka 10 000 personer. Exakt hur dessa ska ersättas är vad både Kommunen och LKAB frågar sig.

– Det var på tal om att nyttja gruvan som skyddsrum, men det finns särskilda bestämmelser som reglerar detta och var tydligen inte möjligt, säger Jan Lindmark, säkerhetschef vid Kiruna kommun.

Det finns ett flertal frågetecken kring ersättningen av skyddsrummen.

Sakkunniga som Norrbottens Media pratat med säger att man normalt räknar med olika skyddsrums storlekar, men där ett skyddsrum max kan inrymma 180 personer. I kvartersytor som de som anläggs i nya stadskärnan ryms uppskattningsvis två sådana rum, och i kvarter 1 som Kirunabostäder bygger är det inte projekterat för skyddsrum. I stadskärnan skulle det alltså maximalt rymmas 3240 platser. Men då kommer vi till frågan om vem som är skyldig att ersätta skyddsrummen och enligt MSB är det den som äger fastigheten – i det här fallet LKAB.

– Där verkar det som att MSB uppfattar det som att det är LKAB som bygger hela nya centrum, vilket ju inte är fallet, säger Ann-Catrin Fredriksson, kommunjurist.

LKAB säger (se separat artikel) att man är beredda att ersätta skyddsrum som rivs om man åläggs detta av MSB. Men det svarar inte på vem som ska betala om skyddsrum ska anläggas i andra fastigheter än de som LKAB står för. En annan sak som det råder oklarhet till är att man inte kan få bidrag från staten för att anlägga skyddsrum, vilket kan stå i strid med Lagen om skyddsrum.

– I tredje kapitlet står "Den myndighet som regeringen bestämmer skall, i den omfattning staten ställer medel till förfogande, besluta i enskilda fall om byggande av skyddsrum [...]". Samtidigt säger MSB att det inte kan utgå bidrag när skyddsrum rivs och måste ersättas. Där behöver vi ett tydliggörande.

Ann-Catrin Fredriksson säger att man bjudit in MSB:s generaldirektör (vilken från och med 3 mars i år är Dan Eliasson) för en dialog om vad som ska göras, men att man tidigare inte fått något svar. Oklarheten i frågorna innebär extra huvudbry för kommunen.

– Vi arbetar nu i en situation där MSB kan gå in och stoppa bygglov om inte skyddsrum i projekteringen. Vi behöver ett klarläggande om vad som gäller, säger Ann-Catrin Fredriksson.

Norrbottens Media har sökt MSB för en kommentar om de frågeställningar som kommunen väcker men de har inte återkommit.

Fakta Skyddsrum

Ett skyddsrum ska vara utformat så att om man söker skydd så ska man klara sig i upp till tre dagar utan att behöva öppna dörren. I skyddsrummen finns tillgång till luft och vatten, men inte mat. Vad gäller kommunikation, så som internet finns inga sådana bestämmelser, men det ska finnas färdiga genomföringar för antenner och dylikt.

Kiruna, likväl som Kalix, Luleå, Piteå samt Boden är skyddsrumstätort. Det finns 140 stycken i Sverige.

På MSB:s hemsida kan man läsa att det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige med plats för sju miljoner. Den 20 januari 2017 översteg Sveriges befolkning tio miljoner människor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren