Klimatstrejk i Jokkmokk: "Agera nu för barnens framtid!"

I fredags hölls en klimatmanifestation framför kommunhuset i Jokkmokk för att uppmana politiker på alla nivåer att agera kraftfullt för att minska klimatutsläpp.

17 december 2018 00:08

– Det är många som påverkas av klimatförändringen redan nu. Det är tid att vakna och att höja ambitionen. Vi måste minska våra utsläpp och hjälpa andra att snabbt utvecklas klimatsmart, svarar Peter Segerström på frågan, varför han är med på klimatstrejken i Jokkmokk.

Klimatstrejken är ett medborgarinitiativ som inspirerats av 15-åriga Greta Thunberg, som blev känd i augusti 2018 när hon sittstrejkade utanför Sveriges Riksdag under parollen "Skolstrejka för klimatet". Hon skapade rubriker i hela världen med sin skolstrejk. Det har blivit en global rörelse där fler och fler går ut och klimatstrejkar på fredagar, såsom nu i Jokkmokk.

– Klimatförhandlingarna i Katowice går trögt. I dagsläget räcker ambitionsnivån i ländernas framlagda planer inte för att den globala uppvärmningen ska stanna under 2 grader, enligt FN:s expertpanel IPCC. Men vi kan inte vänta längre, vi måste agera för vår och vår barns framtid och det måste ske nu. Mycket kan göras på lokal nivå, och då uppmanar vi våra lokalpolitiker att agera, säger Naturskyddsföreningen i Jokkmokks ordförande Ida Jansson.

Lotta Silfver, kassör i Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, säger:

– Vi kan inte vänta längre. Det krävs kraftiga politiska åtgärder nu och det på alla politiska nivåer för att bromsa den globala uppvärmningen. Ju fler vi är som kräver förändring desto större skillnad kan vi uppnå.

Mellan 2 -15 december hölls FN:s stora klimatmöte 2018 (COP24) i Katowice, Polen. Alla länder som har skrivit under klimatkonventionen förhandlade om om hur man ska gå vidare för att minska klimatutsläppen.  2015 enades länder om att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader med siktet inställt på 1,5 grader (Parisavtalet). Efter förhandlingar har man lyckats att enas om en regelbok men de löften om att minska utsläppen som världens länder har presenterat räcker inte för att nå målen, enligt FN:s klimatpanel IPCC. IPCC har i sin senaste rapport bekräftat att de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter: redan vid 1,5 graders uppvärmning kommer följderna bli allvarliga, men ju större uppvärmningen blir desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar radikalt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Silva Herrmann