"Viktigt att tillväxten sker ansvarsfullt"

"Tillväxt förknippas ofta enbart med monetär tillväxt, men ser man på begreppet bredare så blir det mer intressant. Särskilt i vårt fall. Vi vill skapa mervärde för aktieägarna, men också för Kiruna som stad och för de som jobbar för oss nu och i framtiden", säger Anna Tyni, vd och koncernchef för Copperstone Resources.
"Tillväxt förknippas ofta enbart med monetär tillväxt, men ser man på begreppet bredare så blir det mer intressant. Särskilt i vårt fall. Vi vill skapa mervärde för aktieägarna, men också för Kiruna som stad och för de som jobbar för oss nu och i framtiden", säger Anna Tyni, vd och koncernchef för Copperstone Resources.

En återöppnad Viscariagruva skulle generera hundratals arbetstillfällen. Om planerna blir verklighet kommer Copperstone Resources arbeta för att kompetensen ska bo i Kiruna. "Vi ska försöka undvika fly-in fly-out", säger vd:n Anna Tyni.

Kiruna 29 november 2022 16:00

Det svenska, blivande gruvbolaget Copperstone Resources, med säte i Kiruna, har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet.

– Om allt går enligt planerna och vi får en kungörelse så är förhoppningen ett miljötillstånd till sommaren. Då kan vi börja gräva i backen och bygga ett anrikningsverk för produktion av kopparkoncentrat som beräknas stå färdigt 2025. Vi hoppas att det går i lås så vi får ett till gruvbolag i Kiruna, säger Anna Tyni, vd och koncernchef för Copperstone Resources.

Hur många arbetstillfällen kan gruvan generera?

– Vi kommer behöva 250 anställda i direkt produktion och fler kringliggande jobb tillkommer. Vi ska sträva efter att anställa människor som ska bo i Kiruna och försöka undvika fly-in fly-out. Om folk bor här skattar de i kommunen, vilket är viktigt.

Planen är att återstarta den gamla Viscariagruvan som ligger norr om LKAB. Fyndigheten köptes 2019.

– Tillväxt förknippas ofta enbart med monetär tillväxt, men ser man på begreppet bredare så blir det mer intressant. Särskilt i vårt fall. Vi vill skapa mervärde för aktieägarna, men också för Kiruna som stad och för de som jobbar för oss nu och i framtiden. För en gruvverksamhet är det extra viktigt att tillväxten sker ansvarsfullt och att den inte sker på bekostnad av en framtida miljöskuld.

Hur ser det arbetet ut?

– Vi har tagit höjd för miljöaspekten i vår ansökan. Vi bygger en pilotanläggning för vattenrening redan innan vi har ett miljötillstånd. Vattnet som rinner ut från den gamla gruvan innehåller för höga halter av koppar, zink och uran. Om vi får starta gruvan kommer vattenkvaliteten till vattendragen bli bättre än vad den är i dag på platsen, säger hon och berättar mer om företagets planer för gruvan.

– Vi kommer inte skapa pallar i berget utan upplag som ser ut som kringliggande berg, så att naturen, växtriket och djuren ska kunna återhämta sig snabbare. Fordon tippar gråberget och slätar ut kanter. Sedan täcker vi med morän och sår växtlighet ovanpå. Redan under produktionstiden försöker vi på det sättet återställa delar av naturen.

 

Hur ser du på de utbildningar som finns?

– Det hade varit häftigt om vi hade kunnat få universitetshubbar här. Vi har universitetsutbildningar inom rymd, men ingenting inom gruvteknik, säger hon och tillägger att kompetensbehovet kanske kommer se annorlunda ut i framtiden.

– Det är viktigt att fokusera mer på digitaliseringen. Jag tror att vi inte bara kommer locka den grupp som finns sedan tidigare utan också till exempel människor med intresse för gaming och e-sport. De kommer kunna använda sig av sina erfarenheter i kontrollrum och liknande.

Hur ser du på det som sker i Norrbotten?

– Det är fantastiskt och en stor möjlighet som vi ska ta vara på. Det handlar så klart inte bara om Viscariagruvan utan också om LKAB:s resa mot fossilfri tillverkning av järnsvamp, H2 Green steels planer på fossilfritt stålverk och Esrange som bygger upp plattformar för satellit- och raketuppskjutning i Kiruna. Som region är vi också en stor exportör av el. Vi står äntligen inför chansen att bli ett viktigt nav för svensk teknologi, kunnande och många spännande arbetstillfällen.

Hur ska man underlätta för ett växande Norrbotten?

– Genom att sätta fart på bostadsbyggandet och se till att skapa samhällen som är attraktiva att bo, leva och arbeta i. För det krävs fungerande vård, skola och omsorg och inte minst ett attraktivt och levande friluftsliv och kultursamhälle. För att få till detta behöver vi hjälp att nå ut i hela landet och vi måste bli bättre på att gemensamt marknadsföra livet i norr. Det finns så mycket mer än snö och kyla. Vi måste också göra det ekonomiskt fördelaktigt att stanna länge, exempelvis med flyttbidrag som bygger på att man stannar i minst fem år.

 

Vilka är de största utmaningarna?

– Att bostadsbygget inte kommer igång tillräckligt fort. Ingen vinner på en struktur som bygger på fly-in fly-out. För basindustrier som vår och andra, tidigare nämnda projekt som kräver miljötillstånd är det också viktigt att ansökningsprocesserna blir snabbare och effektivare. Vår process har löpt på bra hittills, men det finns andra exempel där tillståndsfrågor processats för länge vilket på sikt kan leda till att Sverige riskerar att missa möjligheter att ta en kunskapsmässigt ledande position i en klimatsmartare värld.

Var är ni om tio år?

– För vår del hoppas jag på att Copperstone är en av Europas ledande och den mest ansvarsfulla producenten av koppar - en metall som är helt avgörande i omställningen till ett elektrifierat samhälle. Jag hoppas också att Kiruna och andra städer i Norrbotten vänt utvecklingen med utflyttning av unga talanger och är en attraktiv region att leva och jobba i, säger Anna Tyni.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa