Forskningen, utförd på Karolinska institutet, motsäger flera mindre studier där man sett ett samband mellan kejsarsnitt och fetma hos barnet senare i livet. Orsaken, skriver forskarna i den vetenskapliga tidskriften Plos Medicine, är att dessa studier inte tog hänsyn till vissa potentiellt vilseledande faktorer. Dessa studier särskiljde inte heller mellan olika typer av kejsarsnitt.

I den aktuella studien jämförde forskarna nästan 100 000 18-åriga mäns kroppsmasseindex (BMI). Dessa delades sedan in i olika grupper beroende på om de hade fötts vaginalt eller om de hade fötts med planerat respektive oplanerat (akut) kejsarsnitt.

Det visade sig att 5,5 procent respektive 5,6 procent av männen som fötts via planerat respektive akut kejsarsnitt var feta. Motsvarande andel bland dem som hade fötts vaginalt var 4,9 procent. En tydlig skillnad, med andra ord.

Men efter att ha tagit hänsyn till andra faktorer som är kända för att påverka avkommans vikt – som mammans BMI, diabetes, blodtryck, rökning och havandeskapsförgiftning – blev forskarnas slutsats att förlossningsmetoden inte påverkar barnets risk att utveckla fetma i framtiden.