Kadriljen har fått sitt eget nothäfte

Norrbottens Spelmansförbund fortsätter sin kulturgärning genom att inventera och tillgängliggöra länets äldre musik.

25 juli 2019 16:30

Förra årets låthäfte ”Polskor i Norrbotten” följs i år upp med ”Kadriljer i Norrbotten”.

– Kadriljtraditionen var stark i Norr- och Västerbotten samt i Skåne. Men i övrigt var det ingen folkmusik som spelades i övriga delar av Sverige, säger Birger Grahn som redigerat ihop materialet.

Spelmansförbundet bildades 1929-30 men blev då en kortlivad historia till på 1960-70-talet då förbundet återigen blommade till verksamheten åter föll i träda. År 2009 fanns dock ett intresse för att blåsa liv i Norrbottens Spelmansförbund där en tydlig målsättning blev att sprida gamla kulturformer, initiera spelmansstämmor och försöka locka nya människor att engagera sig.

– Spelmän har alltid funnits, men att organisera sig i ett förbund kräver åtaganden, menar Birger Grahn.

Låthäftet ”Kadriljer i Norrbotten” är därför det nionde häftet förbundet gett ut sedan år 2009.

– Man har sökt förklaringar till att kadriljtraditionen var stark just i Norr- och Västerbotten. En tes är att musiken kom med sjömän söderifrån eller att kadriljen introducerades av de musikaliska människor som rekryterades söderifrån till järnbruken här uppe i norr. Övrig folkmusik har vandrat i öst/västlig riktning men just kadriljen kommer söderifrån, menar Birger Grahn.

Kadriljtraditionen utvecklades olika i länets byar, med egen musik och danssteg.

– Kadrilj bygger på en uppsättning rörelser som dansas i ett speciellt mönster. Låtarna bygger i sin tur på fyra repriser och att ställa upp till kadrilj var en levande tradition från 1700-talet fram till en bit in på 1900-talet i Norrbotten.

”Kadriljer i Norrbotten” innehåller 100 låtar med korta presentationer av de spelmän/traditionsbärare som förmedlat kadriljerna samt korta referat av intervjuer med personer som kunnat berätta hur kadriljdansen utfördes.

– Mycket av materialet kan vi tacka Bengt Martinsson för. Han började redan på 1960-talet att intervjua spelmän och dansare, gräva fram noter och annat material i arkiv och bland andra källor. Även Mats Nordström har på senare tid bidragit mycket till nothäftets tillblivelse, säger Birger Grahn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Åström