Jonas Sjöstedt (V): "Ingen S-regering utan oss"

Han vill förkorta arbetstiden, införa en "röd skatteväxling" – och avbryta värdlandsavtalet med Nato. Nu hoppas Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt att opinionsframgångarna räcker fram till valdagen. "Svårt för S att bilda en regering utan oss", säger partiledaren under sitt besök på Nolia-mässan.

5 augusti 2018 17:07

Häromveckan kom Novus och SVT:s stora väljarbarometer som visade att Vänsterpartiet hade sitt bästa stöd på tolv år – drygt 10 procent och närmast en fördubbling av riksdagsstödet 2014.

Läs mer: Väljarbarometern: V och Mp har medvind

Partiets medvind var också tydlig när en kamplysten Jonas Sjöstedt äntrade Lilla scenen på Nolias mässområde under söndagen, inför en fullsatt åhörarsal.

– Väldigt roligt. Det kommer många till våra möten, vi växer snabbt medlemsmässigt. Vi ”svajar” inte till höger mot M och SD, utan går till val på en riktig jämlikhetspolitik, det tydliga alternativet till högervridningen, säger Jonas Sjöstedt i en stor intervju med Norrbottens Media efteråt.

Jämfört med S, då?

– Ja. Sossarna har anpassat sig till det politiska högerklimatet, många vet inte vad partiet vill längre.

Trots att vänsterpartiet har suttit i opposition har V förhandlat fram åtskilliga rättvisereformer i regeringsbudgeten, menar Sjöstedt.

– Satsningarna på sjukvården är viktiga. Jag är också glad över barnreformerna, stödet till föräldrar, sommarlovsaktiviteter, gratis busskort och sänkta avgifter till kulturskolorna. Allt detta kommer från oss, säger Sjöstedt som nu även utlovar högkostnadsskydd i tandvården.

– Ingen ska behöva betala mer än 2000 kronor.

Samtidigt visar SCB:s statistik att inkomstklyftorna har ökat den gångna mandatperioden och aldrig varit större, vilket måste ses som ett fördelningspolitiskt misslyckande även för V.

Och Jonas Sjöstedt beklagar detta.

– Vi har ett skattesystem i dag, när en kassörska på ICA betalar större andel i skatt än vad en miljardär gör, och då vinner de rikaste hela tiden. Vi har stångat vår panna blodig för ett mer rättvist skattesystem, men S har sagt nej. De vill inte utmana storföretagen och miljardärerna, som ändå bara är 100 personer. S vill inte heller ha konflikten med borgerligheten.

Vänsterpartiet går nu till val med en "röd skatteväxling", just för att minska klyftorna.

– Den innebär att man höjer skatten på stora kapitalinkomster trappvis och minskar på ränteavdragen, och i stället sänker skatten för de som tjänar under 40 000 kronor, ännu mer för de som tjänar under 30 000 kronor. Med andra ord: mer skatt på kapitalinkomst, mindre skatt på arbete. Det vinner pensionärer, sjuka och löntagare på.

Er viktigaste valfråga 2014 var ett förbud mot vinster i välfärden. Hur tycker du att ni har lyckats genomföra detta?

– Vi drev fram konkreta förslag i riksdagen, som tyvärr röstades ned av SD och borgerligheten. Men vi vann ändå debatten och står starkare nu.

En majoritet av svenska folket har också tydligt sagt ifrån gällande vinster i välfärden i olika opinionsmätningar – däribland SOM-institutets, april 2018 – vilket ger Jonas Sjöstedt hopp om att ytterligare begränsa vinstmöjligheterna för privata vård- och skolföretag.

– Jag tar det som ett gott tecken att de stora kapitalplacerarna redan är på väg bort från dessa bolag. De vet att förändringen kommer förr eller senare.

Ska friskolor få finnas överhuvudtaget?

– De ska inte få ta pengar ut ur skolan i privat vinst, det är vårt förslag. Det innebär att föräldrakooperativ och andra icke vinstdrivande skolor inte påverkas. Men i grunden innebär friskolorna osäkerhet på grund av risk för konkurser, nedläggningar med mera. Vi måste få ett skolsystem att lita på.

Vad anser du om SD:s framväxt och stärkta position som Sveriges näst största parti?

– Det stora skälet för att rösta på SD är att man ogillar invandring. Många i dag – de som inte får pensionen att räcka och de som ser hur samhällsservicen utarmas – känner inte igen sig i beskrivningen att det går så bra för Sverige. SD lockar dem genom att peka ut invandringen som syndabock. Men det är inte syrier som lägger ned postkontoren.

Historiskt har både ni och S haft mycket stöd av den traditionella arbetsklassen. Hur ser du på det i dag?

– Många tänker att det är män i industrin som är arbetarklassen, men den typiska arbetaren för mig är en ung tjej som har ett timvikariat och otrygg anställning i offentlig sektor och handeln, exempelvis.

En aktuell SCB-mätning visade att var fjärde LO-medlem sympatiserar med SD men Jonas Sjöstedt tror inte att V har förlorat sin traditionella väljargrupp bland de kollektivanställda, till skillnad från S.

– Sorgligt att alltfler går till SD, men väljarflödet från V mycket litet. Vi vet också att alltfler LO-medlemmar väljer oss före S, det säger mätningarna.

Varför vill ni ha sex timmars arbetsdag?

– Vi ser hur bra det fungerar där det införs, som inom städservicen på Skellefteå lasarett. Där har sjuktalen sjunkit, de orkar jobba till pensionering och många fler vill arbeta där. Ett fantastiskt resultat.

Men inom vård och skola råder stora bemanningsproblem redan i dag. Hur löser ni det med förkortad arbetstid?

– På Huddinge sjukhus akutmottagning hade de stor brist på sköterskor, tvingades anställa nya hela tiden. Då tillfrågades sjuksköterskorna om vad som behövde göras. De ville ha sex timmars arbetsdag, bibehållen lön, och fick det också. Detta skedde utan högre kostnader, eftersom mottagningen inte längre behövde lära upp ny personal hela tiden.

Samtidigt är han medveten om att en arbetstidsförkortning måste ske successivt.

– Det kan inte ske över en natt, det kommer ta många år innan vi har sex timmars arbetsdag. Men jag tror att alltfler arbetsgivare, både i offentlig sektor och privat, kommer att införa detta för att överhuvudtaget kunna rekrytera framöver.

V vill också ge ekonomiskt stöd inom den offentliga sektor som gradvis inför arbetstidsförkortning.

– Alla kommuner och landsting ska få möjlighet att välja ut en arbetsplats och pröva detta i full skala. Vi hade detta uppe i budgetförhandlingarna, men regeringen var avvisande.

Jonas Sjöstedt var mycket besviken efter valet 2014, när partiet inte fick vara med i regeringen, något han hoppas blir verklighet nu.

– Vi är beredda att ta regeringsansvar. Det är vårt mål. Men det kan bli besvärligt, så vi är också beredda att enbart förhandla om budgeten.

Vad ser du för möjligheter för en rödgrön regering efter valet?

– Med tanke på hur mycket V går fram nu, blir det svårt för S att bilda en regering utan oss. De kommer behöva våra mandat, säger Jonas Sjöstedt.

Fakta/Jonas Sjöstedt om...

... Nato: "Vi ska inte gå med i Nato och vi ska lämna värdlandsavtalet. Man ska inte förlova sig om man inte ska gifta sig"

... sex timmars arbetsdag: "Livet är inte bara arbete och många sliter ut sig. Alla ska kunna leva ett helt liv, med familj och barn"

... asylpolitiken: "Orimligt att splittra familjer. UNHCR (FN:s flyktingorgan) måste ta ansvaret att fördela ut flyktingarna, när EU inte klarar det längre"

... vårdkrisen: "Personalen måste få bättre arbetsvilkor, större inflytande över exempelvis schemaläggning. Snålheten bedrog visheten när man höll nere sjuksköterskornas löner"

... studielånen: "Vi vill ha ett system som i norra Norge, där studieskulder skrivs av för dem som åker till landsbygden och arbetar. Det ska gälla både sjukvård, skola och polis"

Källa: Norrbottens Media

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!