"Jantelagen är stark"

Just nu pågår utställningen Vi är Gällivare om normer och mångfald på Re-form i Gällivare. Bakom den står Face of Gällivare men också gällivareborna själva, som i en enkät fått reflektera kring normerna i samhället.

11 september 2019 10:06

Face of Gällivare arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. "Vi är Gällivare – en utställning om normer och mångfald" är en del i att sprida reflektion, eftertanke och stolthet.

– Normer och mångfald är ett ganska brett ämne att ta sig an. Vi ville ha en koppling till Gällivare och vad det finns för olika frågor man kan lyfta här, så vi skickade ut en enkät och ställde lite frågor om normer kring arbete, fritid, kön, attityd och nationella minoritetsspråk, säger Julia Palo på Face of Gällivare.

Webbenkäten som besvarades av 161 kommuninvånare mynnade sedan ut i utställningen som nu står placerad på informationscentret Re-form i Gällivare. Normer som framträder kring intressen är skoter, friluftsliv och motorer och kring yrken gruvan, industri och vård- och omsorg.

– Genom den kunde vi konstatera att vissa normer upplevs starkare i Gällivare, som machokulturen, jantelagen, utbildningsförakt och förväntan att du ska ha din släkt och familj här, säger Julia Palo.

Några tänkvärda citat från enkäterna har plockats ut för att väcka reflektion: "Gällivarebon är välkomnande och generös i det lilla, dvs bjuder in på kaffe eller det som finns att bjuda på hemma" och "Det var rätt tydligt att prata om känslor, diskutera invandrarpolitik och hbtq-frågor på fikarasten inte var direkt uppskattat. Såvida man inte har något vasst och elakt uttalande så alla kunde skratta åt det."

- Det här är viktigt för Gällivare, eller egentligen i vilket samhälle som helst men speciellt på en liten ort, att man lyfter såna här frågor och att det blir synligt. För ofta är normer ganska smal hur du får vara och då är det viktigt att lyfta att här finns väldigt många olika personer och sätt att leva och vara på, säger Julia Palo.

– Vi har valt att lyfta några av citaten på meänkieli, lulesamiska, nordsamiska och finska för att Gällivare är förvaltningskommun för de här språken , säger Lena Koberg.

Utställningen kommer finnas på Reform fram till 20 december sedan är tanken att den ska turnera vidare någon annanstans i kommunen, kanske till en arbetsplats eller en skola. Under hösten kommer även en lärarhandledning tas fram, så att lärare och elever kan besöka utställningen och sedan arbeta vidare med frågorna som den berör.

– Den kommer finnas att titta på någonstans i kommunen och vi hoppas att de flesta ska passera den och reflektera kring frågorna på något sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Eriksson