Sjukvård Expertgruppen för nya behandlingar, det så kallade NT-rådet, rekommenderar nu sjukvårdsregionerna att använda immunterapi för kvinnor med en aggressiv form av bröstcancer, skriver Dagens Medicin och Läkemedelsvärlden. Enligt onkologen Freddi Lewin, ordförande i Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och adjungerad ledamot i NT-rådet, kan terapin i vissa fall förlänga kvinnornas liv med flera år.

Fram tills nu har vi saknat bra behandlingsalternativ för de kvinnor som får återfall, säger han i en kommentar på janusinfo.se.

Det var 2018 som en studie publicerad i New England Journal of Medicine visade effekt av immunterapi vid spridd bröstcancer.

Immunterapi är en ny sorts läkemedel vars syfte är att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa tumörcellerna.