Hon behärskar enkelhetens konst

Den fråga jag ställer mig innan jag börjar läsa Ann-Helén Laestadius bok ”Bara dra” handlar om det alls går att kritiskt recensera en LL-bok, alltså en bok på lättläst svenska.

26 april 2018 10:47

Utformad för stor tillgänglighet, enkelt och tydligt skriven, luftig och klar layout. Blir det inte bara en allmän uppbackning av det goda syftet; att nå ut brett med litteratur oavsett hur god denna litteratur egentligen är?

Men så fel man kan ha, ”Bara dra” är en utmärkt läsupplevelse, en pådrivande och spännande berättelse om en ung sames livsval mellan gruvan och renen. Just i de där stunderna av livet när allt står och väger och vissa utgångar stängs och andra öppnas och man vet inte riktigt hur. Johannes förväntas ta över renskötseln där i Övre Soppero, har lämnat gymnasiet och är lagom irriterad på sin överbegåvade lillebror som har allt serverat och alla alternativ öppna. För Johannes öppnar sig alternativet underjordiskt, långt från renskiljningen, ett arbete i gruvan.

Lättläst är det, korta meningar, luft runt varje avslut. Rytmiskt kanske det blir, men inte på det höglitterära sättet, utan mer på det effektiva. Ann-Helén Laestadius har greppet, får fram spänningen, intrigen, allt det som en gång gjorde läsningen till det stora alternativet i världen. När litteraturen öppnade sig. Hon behärskar allt det som måste finnas, oavsett litterär form. Att meningarna då är korta och andningen väldigt lugn gör ingenting. Och ordförrådet har bredare komplikation än jag förväntat mig.

Enkelhetens konst tillhör det verkligt svåra i gestaltningen hantverk. Johannes slitning mellan frihetens rike och nödvändighetens är som bekant ett högst dramatiskt val för många unga samer. Att upprätthålla kulturell tradition och arv är inte den individuella frihetens förverkligande. Konflikten är reell och nog så allvarlig, trycket på individen ibland så stort att utgången blivit den mest tragiska. Här blir allt tydligt, sinnligt, komplicerat och smärtsamt.

Laestadius korta roman lever och resonerar, om kärleken, om sveken, om det som kallas vuxenblivande, i brist på bättre ord. Boken är faktiskt rena bladvändaren, ännu ett missbrukat ord. Varje form kräver sitt handlag och sitt allvar och ”Bara dra” är helt enkelt bra litteratur.

Litteratur

Ann-Helén Laestadius Bara dra LL-förlaget
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!