Högtidlig skolstart vid Antnäs skola

Skolåret för eleverna i Antnäs skola inleddes den 23 augusti som jubileumsfest för skolans 30-åriga existens.

28 augusti 2019 15:01

Skolans 140 elever och 18 pedagoger paraderade med egentillverkade textvimplar och musikinstrument. Paraden gick från skola till aktivitetsplanen vid Antnäs sporthall. På aktivitetsplanen mötte Luleå kommuns kulturskola upp med instrument för musikalisk underhållning och stöd till elevernas körsång. Disciplinerat satte samtliga elever sig till rätta på aktivitetsplanen och Antnässkolans rektor Ann-Charlotte ”Lotta” H Jonsson inledde med välkomsthälsning till nya elever för läsåret samt också till alla eleverna som gått några år i Antnässkolan. 

”Lottas” jubileumstal gav en historisk tillbakablick om Antnässkolans från tidigt 1900-tal till idag. I sitt tal nämnde hon bland annat den dåtida  skolans  undervisning i hemmiljö och utvecklingen fram till dagens datum.

Jubileumstalet avslutades med en arbetsuppgift till samtliga elever. 

– Hur tror ni att Antnäs skola ser ut om 30 år? Ni får ta pedagogerna till hjälp i ert tankearbete, avslutade Ann-Charlotte H Jonsson.  

Efter jubileumstalet blev det musikalisk underhållning under ledning av skolans musikläraren Rosi Danielsson. Eleverna deltog med stor glädje i sångerna och deras instrument kom till flitig användning.

- Inom gruppen pedagoger bildade vi en arbetsgrupp redan förra skolåret som diskuterat fram tänkbara aktiviteter för att uppmärksamma skolans 30-åriga existens. Elevernas medverkan i jubileet med parad, sång och musik, såg vi som en naturlig del och självfallet ett sätt att lära eleverna att uppträda i större sammanhang, säger Mari Sundqvist.

Som avslutning på den första skoldagen tågade eleverna åter till skolgården där dom bjöds på varsin välsmakande glasstrut av Antnäs byautvecklingsförening och HF – Aktiva kvinnor i Antnäs. Den första skoldagen för läsåret var därmed slut och eleverna vandrade hem för att berätta hur den första skoldagen och jubileumsfirandet varit.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Reidar Jönsson