"Heltidsprojektet är kostnadsdrivande"

Kommunalrådet står fast vid att rätten till heltid kan vara ett problem för kommunen. "Heltid ska vara norm, men vi kan inte erbjuda heltid där behovet inte finns", säger Gunnar Selberg.

17 april 2019 19:50

Fackförbundet Kommunal har under den gånga veckan attackerat Gunnar Selberg för uttalandet att rätten till heltid ska raderas med ett pennstreck. En kritik som Selberg inte gavs chans att svara på. På Facebook har kommunalrådet publicerat ett svar.

– Vi säger att vi så långt som möjligt ska erbjuda heltid. Vi ska inte ta bort heltidstjänster som redan finns, säger Selberg till Norrbottens Media.

Borde inte alla ha rätt till heltid?

– Jag tycker att det ska vara norm. Men om det inte går att erbjuda så finns det problem i att det ska vara en rätt, säger Gunnar Selberg.

Han menar att det uppstår problem i fall där kommunen inte har behov av en heltid men ändå tvingas anställa personer på heltid eftersom de som anställs kan kräva det.

Blir det aktuellt att riva upp avtal?

– Vi har tagit den politiska inriktningen sedan överlåter vi åt personalavdelningen om det är något som behöver ändras kontraktsmässigt.

Så heltid ska tillsättas där det är möjligt, vad förändras egentligen?

– Där det inte finns behov av heltid ska det inte gå att kräva en heltid, säger Selberg.

Bakgrunden är att den nya kommunledningen ser ett problem med för stora kostnader i kommunen i stort. Där anser ledningen att heltidsprojektet är kostnadsdrivande.

– Att alla anställs på heltid om de vill ha heltidsjobb blir ju enormt kostnadsdrivande. Logiken är glasklar: Om fler anställs på heltid så driver det upp de kommunala kostnaderna, säger han.

Men där behov finns ska heltider alltså tillsättas i den mån det är möjligt.

– Det hade inte varit osannolikt att man kunnat göra skillnad på omsorgen där behoven av personal är stora.

Sedan 2010, året innan heltidsprojektet inleddes har antalet heltidsanställda gått från 1595 personer till 1731 förra året. Antalet månadsanställda var 2055 personer 2018 jämfört med 1736 personer 2010. Andelen heltider har gått från 85,2 procent till 95,7 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren