Helt enkelt klok politik

9 februari 2017 06:00

Klimatförändringen blir allt mer påträngande och villrådigheten är stor om hur världen ska möta den. Paris-avtalet stipulerar ett mål, men överlämnar åt varje land att genomföra de konkreta åtgärder som behövs. Sverige kommer snart att ha en ny klimatlag som sätter ett nationellt mål, men som överlämnar åt varje regering att genomföra de konkreta åtgärder som kan nå målet.

Sådana åtgärder som allmänheten skulle gilla kan med fördel vara marknadsbaserade.

Det är inte rättvist att bränslen som orsakar stora framtida kostnader ska vara billiga idag. Men olika bränslen ger olika mycket koldioxid vid förbränningen. Det rättvisaste vore därför att införa en avgift som beror på hur mycket koldioxid som respektive bränsle skapar när det används. Resten kan vi överlämna åt marknaden. Denna skulle nämligen snabbt förmedla informationen till konsumenterna genom priset - och då skulle konsumtionen av de värsta bränslena minska först och mest. Detta är just vad som behövs.

Om man samtidigt varje månad återförde allt som staten får in genom avgiften till allmänheten skulle alla varje månad få ett belopp att använda på det sätt som var och en finner bäst. Det behövs inga pekpinnar. Vi vet alla hur vi vill använda en skatteåterbäring. Priserna och marknaden skulle med en sådan politik ge oss den information som behövs.

En återföring av koldioxidavgiften skulle kunna ske genom en grön skatteväxling, men det finns ett ännu bättre förslag, nämligen att man helt enkelt delar ut statens hela intäkt från avgiften i lika stora delar till varje medborgare, varje månad. Det blir rättvist och tydligt.

Varje prisökning på en vara skapar en minskning av konsumtionen. Därför bör avgiften höjas år efter år, vilket kommer att leda till att utdelningen till allmänheten också ökar under många år. Efter ett tag kommer vi alla att få en tusenlapp mer i plånboken varje månad, samtidigt som näringsliv och allmänhet får tid på sig att ställa om.

Ifall vi inför en stigande koldioxidavgift med full utdelning skulle vi inte bara nå de mål som Sverige måste nå enligt Paris-avtalet, utan också föregå med gott exempel för resten av världen. Avgift och Utdelning är helt enkelt klok politik.

Lars Almström,

Klimatsvaret - CCL Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!