Handläggare utsattes för hot och utpressning

En tjänsteman på Socalförvaltningen på Bodens kommun har utsatts för utpressning och upprepade hot av en underårig manlig klient. Det har blivit så illa att kommunen i dagarna anmält det inträffade till polisen.

11 februari 2017 09:00

– Tonen i mailen har blivit alltmer otrevlig och personligt riktat till handläggaren har klienten i ett mail angett handläggarens hemadress som rubrik. Ordval och ton kan uppfattas som hot mot handläggaren och därför är saken polisanmäld, säger Kerstin Larsson, verksamhetschef för Individ-och familjeomsorgen på Bodens kommun.

Klienten har enligt Kerstin Larsson krävt att handläggaren betalar 67 000 kronor annars lämnas inte handläggaren i fred.

”Så snart jag har 67 000 kronor så lämnar jag dig i fre men ALDRIG innan”, skriver klienten enligt uppgift i ett mejl till handläggaren på Bodens kommun.

Beloppet ska enligt klienten betalas bland annat för att denne ”tvingats” besöka socialförvaltningen vid ett par tillfällen.

– Det handlar om utpressning på pengar från en kommunal myndighet som gör sitt myndighetsuppdrag. Vi tar alla hot på allvar och vi har som policy att anmäla alla hot, säger Kerstin Larsson.

Bodens kommun har gett den drabbade handläggaren stöd.

Hur mår handläggaren i dag?

– Ganska samlad, säger Kerstin Larsson.

En förundersökningsledare på polisen i Luleå meddelar att ärendet kommer att överlämnas till Åklagarkammaren i Luleå. Det misstänkta brotten rubriceras som utpressning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Frisell