Hälsoprojekt blev arbetsmetod

Projektet Hel är sedan länge avslutat på Björknäsgymnasiet, men nu är det en arbetsmetod som vidareutvecklats. Fokus ligger på hälsa och även psykisk hälsa.

20 oktober 2018 06:00

Idrottslärarna Kurt Friman och Robert Bergman samt rektorn Kathrun Magito skapade hälsoprojektet Hel, som startade på gymnasiet i Boden höstterminen 2013.

Idén var att locka fler elever att delta på idrotten, men samtidigt fokusera mindre på bollspel och tävling och mer på hälsa och livsstil.

– Vi byggde upp en egen modell och vi startade ett förändringsarbete. Det syftade framför allt till att få eleverna att komma till skolidrotten. Genom åren har det varit mycket skolk och elever som inte når kunskapsmålen, säger Kurt Friman.

– Det är en bodenmetod som tagits fram här på skolan, säger Kathrun Magito.

Projektet som utvecklats till en arbetsmetod har kompletterats med fler byggstenar.

– Vi reviderar arbetet varje termin och läsår. Det har vi varit tvungna till eftersom det byggts på. Nu jobbar alla idrottslärare och alla elever efter den metoden. Ibland har vi inte hunnit med att göra allt vi vill, men mycket av konceptet bygger på projektet, säger Kathrun Magito.

Fokus ligger fortfarande på hälsa där idrott och motionen finns med som en del.

– Jag tycker att idrottslärarna varit fantastiska i det här att tänka nytt och brett. De har ändrat ganska mycket på undervisningen som nu bygger mer på team och få eleverna att känna sig trygga, säger Kathrun Magito.

Kurt Friman säger att en av de viktigaste delarna har varit att få eleverna att känna sig bekväma att komma till idrotten för att många känner sig okomfortabla i omklädnings- och duschrum.

– En annan viktig del har varit att ta hit föreläsare av olika slag som kan ge eleverna det vi pratar så mycket om, den psykiska hälsan och de delarna. Det är därför Linus Thörnblad kom hit, säger Kathrun Magito.

– Vi har våra begränsningar så vi tar gärna hjälp av externa aktörer, inte minst föreläsare, som kan komplettera där vi behöver lite extra. Det har varit mycket om stress och självbilden. Som Linus som pratar om hur det är när det kan ta slut efter att man jobbat efter ett visst mål, men så händer något på vägen dit, säger Kurt Friman.

Kathrun Magito var imponerad av, att det i stort sätt var knäpptyst under förläsningen.

– Elever stannade också kvar efteråt och ställde frågor, tillägger Kurt Friman.

Kathrun Magito säger att även Linus Thörnblad berömde elevernas engagemang tillsammans med deras lärare och rektorer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström