Gymnasieamnestin är en pyrrhusseger för Löfven

Socialdemokraterna må jubla över Centerns beslut att gå emot övriga allianspartier, men över en pyrrhusseger. Den krossar nämligen S egen strategi att uppfattas som partiet som tar ”ansvar” för en tidigare ohållbar migrationspolitik.

26 april 2018 06:00

Har vi just bevittnat en dubbelseger för Socialdemokraterna och Stefan Löfven? Genom Centerpartiets besked om att stödja propositionen om så kallad ”gymnasieamnesti” för vissa ensamkommande undviker Löfven ett förnedrande nederlag i riksdagen samtidigt som splittringen inom alliansen fördjupas i valårets viktigaste fråga.

Är uttrycket ”pyrrhusseger” bekant? Pyrrhus var en hellenistisk fältherre som under antiken vann ett slag mot romarna vid Asculum år 279 f.Kr. Segern var dyrköpt, med stora egna förluster, och efter slaget ska han ha yttrat: ”En sådan seger till, och jag är förlorad.” Och Pyrrhus stupade ju slutligen, i en gatustrid i Argos på Peloponnesos.

Det är Miljöpartiet som har drivit frågan om att vissa personer utan asylskäl ska få stanna i Sverige. Socialdemokraterna har visat begränsad entusiasm inför ärendet. Löfven har alltsedan den motvilliga migrationspolitiska omläggningen hösten 2015 betonat att det ska råda ordning och reda och att ”ett nej ska vara ett nej”. Efter månader av tuffa förhandlingar hotade till sist MP att lämna regeringen om man inte fick sin vilja igenom.

Miljöpartiet fick således en förhandlingsframgång att vifta med för att råda bot på vikande opinionssiffror. Löfven hoppades å sin sida, när det juridiskt utdömda förslaget lämnades till riksdagen, på stöd från Centerpartiet, för att undvika en prestigeförlust samtidigt som en kil slogs in i alliansen.

När Centerpartiet under tisdagen förklarade att man är beredd att välta asylrätten över ända för att ge uppehållstillstånd till tusentals människor som saknar asylskäl beskrevs följaktligen Löfven som spelets vinnare. Socialdemokraterna må jubla över Centerns beslut att gå emot övriga allianspartier, men över en pyrrhusseger. Den krossar nämligen S egen strategi att uppfattas som partiet som tar ”ansvar” för en tidigare ohållbar migrationspolitik. Därför blir MP:s seger mycket större än Socialdemokraternas.

Förlorare blir alla som värnar lag och rätt i migrationspolitiken. Det erkänner också centerledaren Annie Lööf genom att kalla förslaget ”riktigt dåligt utformat” och ”illa framtaget”, men partiet låter ändå lojalitet med en godtyckligt utvald grupp asylsökande gå före rättsstatens principer. Det må vara rimligt för personer i de ensamkommandes närhet att göra den avvägningen, men det är totalt omdömeslöst för ett parti med ambitioner att fungera som en del av en ansvarstagande regering.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Eriksson