Gruvdammar inte lika säkra

Vattenkraftdammarna är tätare och säkrare än dammar som används vid gruvbrytning. Ja, det menar Eva-Lotta Thunqvist, teknisk doktor vid KTH.

20 maj 2013 06:00

Förutom att riskera dammhaverier i vattenmagasinen när gruvor anläggs i direkt anslutning så finns även andra risker. Bland annat kan det handla om läckage från gruvornas egna dammsystem.

- Skillnaden mellan gruvdammar och vattenkraftdammar är att i vattenkraftssammanhang är vattnet en inkomst för företagen så där är man väldigt noga med att vårda dammen och se till att vattnet stannar inom dammanläggningen. I en gruvdamm är man fokuserad på att utvinna malmen och det som blir kvar är egentligen ett avfall, säger Eva-Lotta Thunqvist.

Olika dammtyper
Vidare jämförs byggandet av de två dammtyperna. Vattenkraftdammen byggs från första början med enda avsikten att hålla inne vattnet medan en gruvdamm byggs på successivt alltefter avfallet från gruvan ökar.

- I en vattenkraftsdamm börjar man från början och har en tänkt konstruktion, en entreprenad och utför den. En gruvdamm bygger man liten först och sedan bygger man på den allt eftersom den fylls på, säger Eva-Lotta Thunqvist.

Är de inte lika säkra?

- Vad gäller vattenkraft finns ett gemensamt fokus eftersom alla levererar el till nätet. För gruvdammar finns inte samma incitament till samverkan utan det är var och en för sig som utvinner ett mineral. Då blir det inte en lika stor fråga och man samarbetar inte på samma sätt.

Fakta baseras på en litteraturstudie som Eva-Lotta Thunqvist genomfört genom att titta på tidigare studier och befintlig litteratur inom området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!