I april i år fick personalen på ett äldreboende i Gällivare lära sig ett nytt sätt att hålla koll på boenden. Med hjälp av en GPS-applikation skulle personalen se om någon var på väg från boendet och då kunna kontrollera var hen befann sig varje timme.

En anmälan kom till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en händelse där personalen glömt av GPS-funktionen. En äldre ska en kväll i juli lämnat boendet och satt sig på en buss utan att personalen vetat om det. Enligt anmälan ska anhöriga ha fått reda på det och kontaktat personalen. Två timmar senare hade personalen fortfarande inte använt sig av den nya tekniken för att lokalisera personen. De hade inte heller kontaktat ansvarig sjuksköterska. Senare upptäckte vårdtagaren själv att GPS:en legat kvar på bortdet hemma. Den äldre ska ha blivit upphittad av polis.

IVO ser allvarligt på missen och anser att socialnämnden har brustit i att följa den plan som togs fram under april 2018. IVO begär bland annat att socialnämnden ska utveckla arbetet med genomförandeplaner så att den enskildes rättssäkerhet tas till vara.