Från folkrika Indien till tystnaden i norr

Tystnaden förundrar henne, liksom att det är så få människor på gator och i bostadsområden. Dessutom har hon svårt att sova på grund av ljuset.

24 maj 2017 06:00

– Luleå är verkligen en kontrast till folkmyllret, färgerna och ljudnivån i New Dehli, säger Parul Gupta, indisk konstnär.

Under fyra veckor ska Parul Gupta bo och arbeta i Luleå, inbjuden av Galleri Syster via deras internationella residensprogram.

– Jag jobbar med platsspecifik konst. Därför måste jag vara några dagar på en plats innan jag vet vad jag vill göra. Just nu känner jag mig fram, säger hon.

Uppvuxen i en affärsfamilj i storstaden New Dehli fanns egentligen inte valet att bli konstnär. Parul Gupta utbildade sig enligt familjetraditionen till affärsman.

– Det var när jag jobbade med datorgrafik som jag började intressera mig för konst på allvar och då främst arkitektoniska linjer och samspelet ljus och skugga, säger hon.

Sedan följde några år när hon gick ett antal konstkurser för att slutligen skapat sig en egen portfolio som gav henne möjlighet att studera en ettårig konstutbildning på universitetet i Nottingham i Storbritannien

Idag kallar hon sig främst tecknare, men inte en tecknare av traditionell mening där verktygen är papper och penna.

– Jag ritar 3 dimensionella teckningar med snören, tejp eller färg på specifika platser där jag tar hänsyn till ”rummets” linjer, struktur och ljus. Jag intresserar mig främst av mänsklig varseblivning. Därför ändrar jag alltid något som strider mot inlärd kunskap.

Hon exemplifierar med en installation hon gjorde på ett galleri i New Dehli i ett rum med många pelare.

– Jag skapade en ny pelare som mycket sakta rörde sig från en sida till en annan. Det tog alltså en stund för konstbesökarna att förstå att något var fel och konstigt.

Att utmana perceptionen har närmast blivit hennes signum, vare sig det rör sig om installationer eller performanceverk. Artificiella skuggor har fått konstpubliken att leta efter fönster i lokalen och i ett perfomanceverk visade hon hur rummets arkitektur tvingar människan till ett visst rörelsemönster.

– Jag fotograferar mycket, en sorts dokumentation över arkitektoniska verk. Men det handlar inte om att dokumentera hela byggnader eller en plats, varken politiskt, ekonomiskt eller historiskt. Jag intresserar mig bara för poetiska detaljer i former och geometrier som bildas i förhållandet mellan ljus och skugga.

Fotografierna använder hon sedan som inspiration för sina konstverk, där hon uteslutande jobbar i den svartvita färgskalan.

– Faktiskt har jag använt lite färg i mina senaste verk. Det är inget beslut jag tagit utan en organisk utveckling i mitt konstnärskap. Speciellt i Indien är det många som ställer sig frågande till varför jag jobbar minimalistisk utan färger. Kanske har det att göra med att jag är konstutbildad i Storbritannien och inte i Indien, säger hon.

Om Parul Guptas vistelse kommer att resultera i en utställning är oklart.

– Hon är främst här för att uppleva och utvecklas. Vad resultatet blir är underordnat, säger Sara Edström, Galleri Syster.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!