Fortsatt bostadsbrist i stora delar av Norrbotten

I drygt hälften av Norrbottens fjorton kommuner finns ett underskott av bostäder. Det visar länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsenkät.

19 juni 2019 12:44

Länsstyrelsen tar årligen fram en rapport om länets bostadsmarknad. Precis som tidigare år visar den att det i nästan hela Norrbotten råder behov av bostäder. Drygt hälften av länets kommuner visar på ett underskott, vilket är lika många som i förra årets enkät.

Luleå, Arjeplog, Gällivare, Piteå, Kiruna, Boden och Kalix är de kommuner drabbas hårdast av brist på bostadsmarknaden i kommunen som helhet. Det gäller både i centralorten samt kommunens övriga delar. Tre år framåt tror sju av kommunerna att deras underskott kommer att kvarstå.

Kommunerna visar även på underskott av bostäder för de utsatta grupperna i samhället. Till dessa grupper räknas ungdomar, studenter, nyanlända och äldre personer samt personer med funktionsnedsättning. Hit räknas också personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan vara att en person saknar resurser, goda referenser eller frågar efter ett boende anpassat till sina behov.

För kommunerna Jokkmokk, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå har trycket lättat något det senaste året.

Höga produktionskostnader är enligt samtliga kommunerna den enskilt största faktorn som begränsar byggandet av bostäder. Flera av länets kommuner gör bedömningen att det framförallt är kostnaderna som bromsar för nya bostäder. Sverige har generellt höga produktionskostnader som påverkar hur bostadsmarknaden utvecklas.

Anna-Karin Abrahamsson, som arbetar med samhällsplanering och kulturmiljö på länsstyrelsen, påminner om att bostadsförsörjningen är kommunernas ansvar. Det är därför viktigt att de antar riktlinjerna för bostadsförsörjning och satsar på bra planeringsunderlag.

– Investerar man kan man inte vara helt säker på att få tillbaka det man investerat. Det kombinerat med flera andra faktorer, kan leda till att marknaden är avvaktande att bygga, säger Anna-Karin Abrahamsson.

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om statligt topplån med delvis kommunalt förlustansvar, för att fler ska kunna bosätta sig i glesbygden. Förslaget kan innebära en förbättrad möjlighet för människor att bosätta sig i glesbygden om förslaget verkställs.

– Bostadsbristen är en utmaning för kommunerna och det största hindret för Norrbotten att nå sin fulla potential. En ljusning för länet är Boverkets förslag, säger länsstyrelsens näringslivschef Andreas Lind.

Bostadsläget i Norrbotten

Arvidsjaur: Balans på bostadsmarknaden

Arjeplog: Underskott på bostäder

Boden: Underskott på bostäder

Gällivare: Underskott på bostäder

Haparanda: Balans på bostadsmarknaden

Jokkmokk: Balans på bostadsmarknaden

Kalix: Underskott på bostäder

Kiruna: Underskott på bostäder

Luleå: Underskott på bostäder

Pajala: Balans på bostadsmarknaden

Piteå: Underskott på bostäder

Älvsbyn: Balans på bostadsmarknaden

Överkalix: Balans på bostadsmarknaden

Övertorneå: Balans på bostadsmarknaden

Källa: Länsstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Karin Selström Lundin